herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-01-08 09:49 -
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecine 2018-01-15 15:19 -
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2017-10-30 14:54 Zakończone
Świadczenie usług przeglądów i napraw dla samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2017-10-03 14:38 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2017-08-10 13:17 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-08-17 14:33 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku 2016-06-17 11:13 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-29 12:28 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-08 15:34 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-07 16:02 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Zachód w Szczecinie 2015-12-29 14:24 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Północ w Szczecinie 2015-12-07 09:19 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Śródmieście. 2015-12-04 15:42 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Prawobrzeże 2014-11-18 10:02 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Śródmieście 2014-11-07 15:11 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO-Zachód 2014-10-21 14:48 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ 2014-10-21 13:47 Zakończone
Świadczenie usług prawnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-06-18 09:39 Zakończone
Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego. 2014-03-20 13:52 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-03-12 15:29 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2014-02-28 12:42 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-02-05 15:01 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-02-03 15:14 Zakończone
Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-23 12:31 Zakończone
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-17 14:51 Zakończone
sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-09 15:23 Zakończone
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-09 11:55 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-08 15:32 Zakończone
Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-08 13:05 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-08 13:48 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-08 11:35 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-07 14:46 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-07 11:59 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-06 14:31 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w Szczecinie 2013-10-30 08:49 -
świadczenie usług uzupełniających przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, 2013-10-29 08:56 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-09-16 15:13 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże 2013-08-29 15:54 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-07-05 15:31 -
Świadczenie usług prawnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-05-29 14:41 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-05-17 14:14 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-04-29 09:46 -
Świadczenie usług prawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-04-24 15:14 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże i Śródmieście 2013-04-15 10:13 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-04-04 13:08 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-03-18 08:55 -
Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2013-03-01 15:11 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie" 2013-02-20 08:48 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-01-22 16:34 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kolskiej 3 2013-01-14 10:21 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-01-03 15:45 -
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże i Śródmieście 2013-01-03 15:03 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w szczególności w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ i Zachód 2013-01-03 09:02 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w szczególności w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże i Śródmieście 2013-01-02 15:06 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-12-27 17:04 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w szczególności w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ i Zachód 2012-12-27 16:09 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Sławomira 9a 2012-12-05 15:54 -
Przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-11-26 09:47 -
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w szczególności w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ 2012-11-16 15:28 -
świadczenie usług uzupełniających przeglądów, napraw i serwisu ogumienia samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2012-10-19 14:59 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-09-06 09:28 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług uzupełniających w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Struga 10 w Szczecinie 2012-08-28 11:52 Zakończone
Świadczenie usług prawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-06-22 12:54 -
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-05-15 11:16 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane dodatkowe w najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie 2012-04-26 12:42 Zakończone
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2012-04-12 12:50 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegajace na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Osrodka Pomocy rodzinie w Szczecinie w zakresie monitorowania w systemie elektornicznym obiektu przy al. Papieża Jana Pawła II 42 i al. Papieża Jana Pawła II 44/4 w Szczecinie 2012-04-05 11:43 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-04-05 10:49 -
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-04-05 10:12 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-02-28 12:28 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegajace na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Osrodka Pomocy rodzinie w Szczecinie w zakresie monitorowania w systemie elektornicznym obiektu przy ul. Struga 10 w Szczecinie 2012-01-31 09:18 Zakończone
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-01-25 15:22 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MIejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-01-13 17:45 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MIejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-01-13 13:23 Zakończone
Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-01-05 13:50 Zakończone
Usługi uzupełniające na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2011-09-07 13:12 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-08-31 12:44 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-08-31 12:23 Zakończone
Zawarcie umiowy na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów postanowień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-06-21 11:48 Zakończone
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-05-12 11:56 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie dot. usług cyfrowych i analogowych 2011-03-17 10:25 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-03-09 11:15 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na jednorazowym umyciu przez Wykonawcę podłóg, wc i łazienek w lokalach- pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w Szczecinie 2011-03-09 10:56 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-03-04 12:02 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie 2010-07-19 12:15 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie 2010-07-19 11:55 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2010-06-15 13:50 Zakończone
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz MOPR w Szczecinie 2010-02-12 09:21 Zakończone
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz MOPR w Szczecinie 2010-02-12 09:12 Zakończone
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz MOPR w Szczecinie 2010-02-12 09:07 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2010-01-29 09:30 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie 2010-01-26 13:43 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 13:28 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie 2010-01-18 12:09 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie 2010-01-18 12:08 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:18 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:12 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:11 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opioekuńczych dla osób z zaburzeniani psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:10 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:06 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:05 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:03 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:00 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjallistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 09:58 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczeciniee 2009-11-10 07:54 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-10 07:51 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-10 07:49 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:25 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:23 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:21 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:20 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:19 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:17 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:15 Zakończone
OgLoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:12 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:06 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:03 Zakończone
Zawarcie umowy na zakwaterwanie i wyżywienie uczestników konferencji 2009-08-18 15:37 Zakończone
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - manicure 2009-07-12 15:30 Zakończone
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OMNIBUS 2009-07-12 15:29 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - prawo jazdy 2009-07-12 15:27 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zajęcia kompensacyjne 2009-07-12 15:27 Zakończone
Zawarcie umowy na świadczenie usług opiekuńczych 2009-06-09 17:49 Zakończone
Zawarcie umowy na świadczenie usług opiekuńczych 2009-06-08 19:04 Zakończone
ogłoszenie o udzielniu zamówienia disw 2009-06-05 15:30 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OMNIA 2009-06-05 15:28 Zakończone
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia -ZCE 2009-06-05 15:28 Zakończone
Zawarcie umowy na swiadczenie usług prawnych dla MOPR 2009-04-10 15:34 Zakończone
zawarcie umów na świadczenie usług prawnych 2009-03-10 10:14 Zakończone
Zawarcie umowy na przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla klientów MOPR 2008-01-09 07:51 -