herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecine 2018-01-15 15:19 -
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2017-10-30 14:54 Zakończone
Świadczenie usług przeglądów i napraw dla samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2017-10-03 14:38 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2017-08-10 13:17 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-08-17 14:33 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku 2016-06-17 11:13 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-29 12:28 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-08 15:34 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-07 16:02 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Zachód w Szczecinie 2015-12-29 14:24 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Północ w Szczecinie 2015-12-07 09:19 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Śródmieście. 2015-12-04 15:42 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Prawobrzeże 2014-11-18 10:02 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Śródmieście 2014-11-07 15:11 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO-Zachód 2014-10-21 14:48 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ 2014-10-21 13:47 Zakończone
Świadczenie usług prawnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-06-18 09:39 Zakończone
Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego. 2014-03-20 13:52 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-03-12 15:29 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2014-02-28 12:42 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-02-05 15:01 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-02-03 15:14 Zakończone
Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-23 12:31 Zakończone
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-17 14:51 Zakończone
sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-09 15:23 Zakończone
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-09 11:55 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-08 15:32 Zakończone
Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-08 13:05 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-08 13:48 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-08 11:35 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-07 14:46 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-07 11:59 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-06 14:31 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w Szczecinie 2013-10-30 08:49 -
świadczenie usług uzupełniających przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, 2013-10-29 08:56 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-09-16 15:13 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże 2013-08-29 15:54 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-07-05 15:31 -
Świadczenie usług prawnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-05-29 14:41 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-05-17 14:14 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-04-29 09:46 -
Świadczenie usług prawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-04-24 15:14 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże i Śródmieście 2013-04-15 10:13 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-04-04 13:08 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-03-18 08:55 -
Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2013-03-01 15:11 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie" 2013-02-20 08:48 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-01-22 16:34 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kolskiej 3 2013-01-14 10:21 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-01-03 15:45 -
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże i Śródmieście 2013-01-03 15:03 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w szczególności w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ i Zachód 2013-01-03 09:02 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w szczególności w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże i Śródmieście 2013-01-02 15:06 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-12-27 17:04 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w szczególności w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ i Zachód 2012-12-27 16:09 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Sławomira 9a 2012-12-05 15:54 -
Przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-11-26 09:47 -
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów zamieszkałych w szczególności w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ 2012-11-16 15:28 -
świadczenie usług uzupełniających przeglądów, napraw i serwisu ogumienia samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2012-10-19 14:59 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-09-06 09:28 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług uzupełniających w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Struga 10 w Szczecinie 2012-08-28 11:52 Zakończone
Świadczenie usług prawnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-06-22 12:54 -
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-05-15 11:16 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane dodatkowe w najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie 2012-04-26 12:42 Zakończone
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2012-04-12 12:50 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegajace na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Osrodka Pomocy rodzinie w Szczecinie w zakresie monitorowania w systemie elektornicznym obiektu przy al. Papieża Jana Pawła II 42 i al. Papieża Jana Pawła II 44/4 w Szczecinie 2012-04-05 11:43 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-04-05 10:49 -
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-04-05 10:12 -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów zawiadomień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-04-03 12:50 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-02-28 12:28 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów zawiadomień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-02-28 08:48 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegajace na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Osrodka Pomocy rodzinie w Szczecinie w zakresie monitorowania w systemie elektornicznym obiektu przy ul. Struga 10 w Szczecinie 2012-01-31 09:18 Zakończone
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-01-25 15:22 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MIejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-01-13 17:45 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MIejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-01-13 13:23 Zakończone
Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2012-01-05 13:50 Zakończone
Usługi uzupełniające na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2011-09-07 13:12 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-08-31 12:44 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-08-31 12:23 Zakończone
Zawarcie umiowy na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów postanowień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-06-21 11:48 Zakończone
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-05-12 11:56 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu projektów zawiadomienia przekazującego wywiad do właściwej miejscowo gminy oraz projektów decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-05-11 13:25 Zakończone
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów postanowień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-05-11 12:13 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów postanowień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-05-11 10:55 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie dot. usług cyfrowych i analogowych 2011-03-17 10:25 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-03-09 11:15 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na jednorazowym umyciu przez Wykonawcę podłóg, wc i łazienek w lokalach- pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w Szczecinie 2011-03-09 10:56 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2011-03-04 12:02 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie 2010-07-19 12:15 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie 2010-07-19 11:55 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2010-06-15 13:50 Zakończone
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz MOPR w Szczecinie 2010-02-12 09:21 Zakończone
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz MOPR w Szczecinie 2010-02-12 09:12 Zakończone
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz MOPR w Szczecinie 2010-02-12 09:07 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2010-01-29 09:30 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie 2010-01-26 13:43 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 13:28 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie 2010-01-18 12:09 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie 2010-01-18 12:08 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:18 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:12 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:11 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opioekuńczych dla osób z zaburzeniani psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:10 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:06 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:05 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:03 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 10:00 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjallistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami MOPR w Szczecinie 2010-01-18 09:58 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczeciniee 2009-11-10 07:54 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-10 07:51 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-10 07:49 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:25 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:23 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalsitycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:21 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:20 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:19 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:17 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:15 Zakończone
OgLoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:12 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:06 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2009-11-09 13:03 Zakończone
Zawarcie umowy na zakwaterwanie i wyżywienie uczestników konferencji 2009-08-18 15:37 Zakończone
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - manicure 2009-07-12 15:30 Zakończone
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - OMNIBUS 2009-07-12 15:29 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - prawo jazdy 2009-07-12 15:27 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zajęcia kompensacyjne 2009-07-12 15:27 Zakończone
Zawarcie umowy na świadczenie usług opiekuńczych 2009-06-09 17:49 Zakończone
Zawarcie umowy na świadczenie usług opiekuńczych 2009-06-08 19:04 Zakończone
ogłoszenie o udzielniu zamówienia disw 2009-06-05 15:30 Zakończone
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OMNIA 2009-06-05 15:28 Zakończone
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia -ZCE 2009-06-05 15:28 Zakończone
Zawarcie umowy na swiadczenie usług prawnych dla MOPR 2009-04-10 15:34 Zakończone
zawarcie umów na świadczenie usług prawnych 2009-03-10 10:14 Zakończone
Zawarcie umowy na przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla klientów MOPR 2008-01-09 07:51 -