Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na

świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Numer postępowania: 341-1/2015

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę firmy:

„AUTO-KLON” Jerzy Janiszyn, Sławomir Jaskulski ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie
z trzema kryteriami ocen ofert, określonymi w SIWZ tj. w kryterium:

dla części I

- cena - 80%,  w tym:

a) cena przeglądów i wykonania usług serwisowych 50% – 35,27 pkt,

b)cena jednej roboczogodziny za wykonanie napraw i usług serwisowych 30% - 30 pkt,

- marża za zakupione części zamienne 15% - 15 pkt,

- doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług przeglądów i napraw samochodów 5% - 5 pkt.

Suma uzyskanych punktów: 85,27pkt.

dla części II

- cena - 80%,  w tym:

a) cena przeglądów i wykonania usług serwisowych 50% – 45,49 pkt.,

b)cena jednej roboczogodziny za wykonanie napraw i usług serwisowych 30% - 30 pkt,

- marża za zakupione części zamienne 15% - 15 pkt,

- doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług przeglądów i napraw samochodów 5% - 5 pkt

Suma uzyskanych punktów: 95,49 pkt.

Ponadto w postępowaniu złożyły oferty firmy :

Nr oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Ilość punktów

1.Cena

2. Marża za zakupione części zamienne

3. Doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług przeglądów i napraw samochodów

RAZEM ilość punktów (suma 1a+1b+2+3)

1 a) Cena przeglądów
i wykonania usług serwisowych

1 b)Cena jednej roboczogodziny za wykonanie napraw
i usług serwisowych

Część I

Część II

Część I

Część II

Część I

Część II

Część I

Część II

Część I

Część II

1

Stacja Obsługi Pojazdów

„Obsługi Szybkie”

ul. Mieszka I 19,

71-007 Szczecin

41,88

44,22

23,57

23,57

10,00

10,00

5,00

5,00

80,45

82,79

2

Readycar s.c.

ul. Granitowa 64 70-750

50,00

50,00

16,67

16,67

6,25

6,25

5,00

5,00

77,92

77,92

3

Drewnikowski Sp. z o.o.

ul. Bagienna 36d

70-772 Szczecin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informacja o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 11-02-2015 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2015 14:36