Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

informacja o wyborze oferty na organizację zadań szkoleniowych malarz - tynkarz

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin

informuje o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu:  „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)- szkolenie: „Malarz - tynkarz  ”

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż do ww postępowania zostały złożone następujące oferty:

Wykonawca

Punkty w kryterium cena 100%

Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

ul. Szarotki 7

71-604 Szczecin  

100

Erofolg Consulting Mikołaj Nisiewicz

ul. Mieszka I 46/1

66- 400 Gorzów Wlkp

76,60

 

W oparciu o przepis art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.1.) – szkolenie „Szkolenie: „Malarz - tynkarz„” , Zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia: 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano  ofertę Firmy Centrum Szkoleniowe Monika Gielar ul. Szarotki 7, 71-604 Szczecin . Wykonawca spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, oferta otrzymała 100 punktów w kryterium cena.

II. Informacja o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowa z wybranym wykonawcą  może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 29-08-2013 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 29-08-2013 14:04