Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

informacja o wyborze oferty na organizację zadań szkoleniowych fryzjer z egzaminem czeladniczym

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin

informuje o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu:  „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)- szkolenie: „Fryzjer z egzaminem czeladniczym  ”

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż do ww postępowania zostały złożone następujące oferty:

Wykonawca

Punkty w kryterium cena 100%

Omnia Centrum Edukacji Sp. z o o

Al. Wojska Polskiego 63

70-476 Szczecin

83,23

Centrum Edukacji Zdroje

ul. Jabłoniowa 15

70-761 Szczecin

100

W oparciu o przepis art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.1.) – szkolenie „Szkolenie: „Fryzjer z egzaminem czeladniczym„” , Zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia: 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano  ofertę Centrum Edukacji Zdroje ul. Jabłoniowa 15, 70-761 Szczecin Wykonawca spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, oferta otrzymała 100 punktów w kryterium cena.

II. Informacja o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowa z wybranym wykonawcą  może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 29-08-2013 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 29-08-2013 14:06