Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Informacja o wyborze oferty na część I postępowaniuna 341-12-KIS-13 na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin

 

informuje o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu „Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczeciniewspółfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr 341-12/KIS/13

 

Do ww postępowania w ramach I części zamówienia została złożona oferta :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów

1

Omnia Centrum Edukacji sp. z o.o.                      

Aleja Wojska Polskiego 63

70-476 Szczecin

100

 

W oparciu o przepis art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny oferty złożonej w postępowaniu  na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu „Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczeciniewspółfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W zakresie I części zamówienia:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:  

 

Omnia Centrum Edukacji sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

 

Wykonawca ten spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za najkorzystniejszą cenę, a jego oferta była jedyną złożoną dla tej części zamówienia.

 

 

II. Informacja o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informujemy, iż umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt iż do I części postępowania złożono tylko jedną ofertę

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 06-09-2013 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-09-2013 10:47