Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych : szkolenie : Budowa, ekspolatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin

informuje o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu:  „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)- szkolenie: „Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi”

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż do ww postępowania zostały złożona następująca oferta:

Wykonawca

Punkty w kryterium cena 100%

Erofolg Consulting Mikołaj Nisiewicz

ul. Mieszka I 46/1

66- 400 Gorzów Wlkp

100

 

W oparciu o przepis art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz 907), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.1.) – szkolenie „Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi”,Zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia: 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano  ofertę Firmy Erofolg Consulting Mikołaj Nisiewicz

ul. Mieszka I 46/1, 66- 400 Gorzów Wlkp. Wykonawca spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, oferta otrzymała 100 punktów w kryterium cena i jest jedyną złożoną w postępowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 18-09-2013 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 18-09-2013 11:39