Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Numer ogłoszenia: 81900 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36690 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2014 (Zamawiający dopuszcza pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2013); nadwozie zamknięte 5 osobowe typu hatchback w wersji 5 drzwiowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie którego szczegółowy opis znajduje się w punkcie XIV siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 •  

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2014.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

   

 • Moto Budrex - Auta Spółka z o.o., ul. Fordońska 185-187, 85-766 Bydgoszcz, kraj/woj. wielkopolskie.
 •  

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

   

 • Cena wybranej oferty: 52955,00
 •  

   

 • Oferta z najniższą ceną: 52955,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52955,00
 •  

   

 • Waluta: PLN.
 •  

   

   

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 11-03-2014 14:56
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 11-03-2014
  Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2014 14:56