Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty organizację treningu interpersonalnego wyjazdowego dla uczestników projekt pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                        Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3,

70 -323 Szczecin

 

 

informuje o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację treningu interpersonalnego – wyjazdowego dla uczestników projekt pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1)

 

Numer postępowania: 341- 3/14/KIS

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta Firmy

 

DLAKADR.PL Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa

 

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów zgodnie
z jedynym kryterium oceny ofert, określonymi w siwz tj.: 

 

W kryterium cena 100%– 100 pkt 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 18-06-2014 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 18-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 18-06-2014 10:16