Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej

Szczecin: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa -wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie Numer ogłoszenia: 267302 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223770 - 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa -wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu - Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 KV dla minimalnie 3 - maksymalnie 5 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. II część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Kucharz z egzaminem czeladniczym dla minimalnie 6 - maksymalnie 8 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. III część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla minimalnie 7 - maksymalnie 10 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. IV część zamówienia obejmuje szkolenie zawodowe Profesjonalny pracownik serwisu sprzątającego dla minimalnie 3 maksymalnie 4 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. V część zamówienia obejmuje Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla minimalnie 3 - maksymalnie 4 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. VI część zamówienia obejmuje Pracownik administracyjno-biurowy dla minimalnie 3 - maksymalnie 4 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE ? Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: projekt: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1). SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 KV IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  Oświata Ewin spółka z o.o., ul. Jagiellońska 91/8, 70-436 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 16230,00 ? Oferta z najniższą ceną: 12510,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24890,00  Waluta: PLN. Część NR: 2 Nazwa: Kucharz z egzaminem czeladniczym IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ? Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, PL. Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61500,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  Cena wybranej oferty: 40104,90 ? Oferta z najniższą ceną: 40104,90 / Oferta z najwyższą ceną: 52700,00 ? Waluta: PLN. Część NR: 3 Nazwa: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ? Omnia Centrum Edukacji Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 25480,00  Oferta z najniższą ceną: 14999,99 / Oferta z najwyższą ceną: 46097,00 ? Waluta: PLN. Część NR: 4 Nazwa: Profesjonalny pracownik serwisu sprzątającego IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  Oświata Ewin sp. z o.o., ul. Jagiellońska 91/8, 70-436 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18630,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  Cena wybranej oferty: 12076,00 ? Oferta z najniższą ceną: 12076,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15800,00 ? Waluta: PLN. Część NR: 5 Nazwa: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  AP Edukacja Centrum Kształcenia Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 31/3, 70-473 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  Cena wybranej oferty: 15410,00  Oferta z najniższą ceną: 11983,99 / Oferta z najwyższą ceną: 34090,00  Waluta: PLN. Część NR: 6 Nazwa: Pracownik administracyjno-biurowy IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ? Omnia Centrum Edukacji Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42000,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  Cena wybranej oferty: 16837,00  Oferta z najniższą ceną: 16837,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28958,00  Waluta: PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 11-08-2014 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 11-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 11-08-2014 12:40