herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-27 13:12:48
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-27 12:36:49
Nabór Nr 07/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-26 14:25:35
Nabór Nr 5/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-26 09:53:50
Nabór Nr 6/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-26 09:53:17
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-21 09:53:19
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-21 09:51:23
Nabór Nr 6/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-19 13:00:40
Nabór Nr 5/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-19 12:57:39
Nabór Nr 5/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-19 12:57:02
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-12 15:24:14
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-12 15:23:00
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-12 15:14:31
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-09 15:03:56
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-08 14:48:39
organizacja zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-08 10:27:03
Nabór Nr 04/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-08 09:35:13
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-06 15:25:39
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-06 13:01:57
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-06 11:18:43
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-06 11:17:53
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-05 11:06:10
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-02 14:33:52
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-01 14:22:16
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-01 13:45:50
Nabór Nr 04/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-01 12:48:06
Nabór Nr 04/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-01 12:47:17
Wynik Naboru Nr 03/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-01 12:36:28
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-01-31 09:56:24
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-01-31 09:53:36
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-01-23 10:09:49
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-01-22 11:18:36
Nabór Nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-01-19 14:45:56
Nabór Nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-01-19 14:45:00
Nabór Nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-01-19 14:44:24
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-01-17 13:51:13
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-01-17 13:50:52
Plan zamówień publicznych 2018 Anna Sankowska 2018-01-17 11:10:06
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-01-16 12:18:54
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-01-16 12:18:42