herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik Naboru Nr 11/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 13:36:48
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (wyjazd wakacyjny) Anna Sankowska 2018-05-11 15:51:18
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (wyjazd wakacyjny) Anna Sankowska 2018-05-11 15:49:27
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-09 13:16:22
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-09 13:16:04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów postanowień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:17:51
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów zawiadomień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:15:15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów zawiadomień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:07:32
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu projektów zawiadomienia przekazującego wywiad do właściwej miejscowo gminy oraz projektów decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:04:42
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów postanowień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:02:46
NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:46:02
NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:45:59
Nabór nr 10/18 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:45:18
N - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:43:30
N - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:43:17
Nabór nr 11/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:42:58
Wynik Naboru Nr 8/18 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:37:12
Wynik Naboru Nr 09/18 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:36:55
Wynik Naboru Nr 8/18 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:36:21
Wynik Naboru Nr 09/18 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:24:36
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-25 14:07:00
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-25 14:06:45
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-25 14:06:32
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-25 14:06:18
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-25 14:06:09
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-25 14:05:58
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-25 14:05:43
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-17 12:42:24
organizację kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-04 10:51:23
organizacja cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dotyczących podniesienia kompetencji społecznych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-03 08:55:09
NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-30 10:50:06
NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-30 10:46:39
organizacja cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych o charakterze intrgracyjno-edukacyjnym dla uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-03-27 15:37:50
organizacja cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych dotyczących podniesienia kompetencji społecznych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-03-23 12:25:22
Wynik Naboru nr 10/2017 na stanowisko referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:38:26
Wynik naboru Nr 9 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:38:21
Wynik Naboru Nr 8/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:38:16
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo) Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:38:06
Nabór Nr 07/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:37:41
Nabór Nr 6/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:37:39