herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2018-12-06 13:12:22
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-06 13:10:44
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-06 13:10:16
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-05 11:16:12
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-05 11:15:46
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-05 11:15:21
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-05 11:15:09
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-05 11:14:55
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-05 11:14:41
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-05 11:14:20
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2018-12-05 11:13:56
Wynik Naboru Nr 28/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 3 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-12-04 13:53:04
Wynik Naboru Nr 41/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-12-04 13:52:55
Wynik Naboru Nr 40/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-12-04 13:51:35
Wynik Naboru 39/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-12-04 13:49:56
Wynik Naboru 38/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-12-04 13:47:58
Nabór Nr 42/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-12-04 13:46:47
Wynik Naboru Nr 37/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-12-04 13:46:33
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-11-30 11:54:17
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu ziemnego użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.   2018-11-29 08:59:08
Nabór Nr 33/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-28 08:14:24
Zapytanie ofertowe na dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu użytkowanych przez MOPR Szczecin - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-28 07:54:57
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-11-26 12:43:27
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-11-26 12:40:06
Zapytanie ofertowe na dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu użytkowanych przez MOPR Szczecin - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-26 11:45:17
Zapytanie ofertowe na dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu użytkowanych przez MOPR Szczecin - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-26 11:44:32
organizacja wyjazdu integracyjno -edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-11-22 15:56:51
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia Anna Sankowska 2018-11-22 15:24:30
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestników Klubu Integracji Społecznej Anna Sankowska 2018-11-22 14:53:20
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-11-20 12:12:23
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 14:22:51
m mm - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 14:22:49
m mm - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 14:22:33
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 11:10:36
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:44:32
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:44:11
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:42:23
Test - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:38:21
Test - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:36:48
Test - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:30:01