herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik Naboru Nr 13/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:28:53
Wynik naboru Nr 03/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:27:15
Wynik Naboru Nr 13/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:25:56
Wynik Naboru Nr 01/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:37:58
Wynik Naboru Nr 01/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:37:53
Wynik Naboru Nr 02/2017 na stanowisko Pracownika Socjalnego w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:30:54
Wynik Naboru Nr 02/2017 na stanowisko Pracownika Socjalnego w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:30:49
Wynik Naboru Nr 03/2017 na stanowisko Referenta w ROPR PÓŁNOC w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:28:03
Wynik Naboru Nr 03/2017 na stanowisko Referenta w ROPR PÓŁNOC w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:27:57
Wynik naboru Nr 04/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej I w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:24:39
Wynik naboru Nr 05/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej III w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:23:02
Wynik naboru Nr 06/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:22:23
Wynik naboru Nr 06/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:21:46
Wynik naboru Nr 06/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:20:52
Wynik naboru Nr 06/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:20:41
Wynik Naboru Nr 7/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:17:28
Wynik naboru Nr 9 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:58:56
Wynik Naboru nr 10/2017 na stanowisko referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:58:54
Wynik Naboru Nr 8/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:58:14
Wynik Naboru nr 10/2017 na stanowisko referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:55:19
Wynik Naboru nr 10/2017 na stanowisko referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:55:00
Wynik naboru Nr 9 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:50:31
Wynik naboru Nr 9 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:50:24
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2017-12-04 13:42:38
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2017-12-04 13:36:41
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w wymiarze 1 i 1/2 etatu 2 osoby Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-04 12:50:38
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2017-11-30 13:23:33
Informacja o udzieleniu zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 13:49:41
Informacja o udzieleniu zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 13:49:28
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 09:16:55
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 09:16:35
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 09:16:10
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:33:29
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:33:08
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:32:47
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:06:07
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:05:47
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2017-11-28 10:51:15
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2017-11-28 10:49:13
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:10:39