herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik naboru Nr 23/2018 na stanowisko Inspektora ds BHP w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:10:05
Nabór Nr 29/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:08:28
Wynik naboru Nr 21/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:06:54
Nabór Nr 21/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:04:06
Nabór Nr 19/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:04:02
Wynik Naboru Nr 12/2018 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:45
Wynik Naboru Nr 10 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:39
Wynik Naboru Nr 11/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:37
Nabór Nr 27/2018 na stanowisko urzędnicze Główny Specjalista w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:24
Nabór Nr 25/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:19
Nabór Nr 23/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. BHP w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:16
Wynik Naboru Nr 20/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:02:59
Nabór Nr 26/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 07:44:15
organizacja kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-08-29 11:07:49
Nabór Nr 28/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 3 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-28 13:00:03
Nabór Nr 24/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-28 12:59:59
Nabór nr 22/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-28 12:59:53
Nabór Nr 20/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-28 12:59:48
organizacja kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-08-22 15:33:51
Plan zamówień publicznych 2018 aktualizacja Anna Sankowska 2018-08-21 07:36:06
Plan zamówień publicznych 2018 aktualizacja Anna Sankowska 2018-08-21 07:35:02
Nabór Nr 28/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 3 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-10 14:43:55
Nabór Nr 27/2018 na stanowisko urzędnicze Główny Specjalista w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-10 14:42:38
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-08-10 09:31:51
Nabór Nr 24/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-07 10:55:38
Nabór Nr 25/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-07 10:53:47
Wynik Naboru Nr 19/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-07 10:51:22
Nabór Nr 26/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-07 10:49:15
Wynik naboru Nr 22/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-07 10:44:43
Wynik Naboru Nr 09/18 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-07 10:40:58
Wynik Naboru Nr 8/18 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-07 10:40:52
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-07-25 13:08:15
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ? pełnoletniej młodzieży po opuszczeniu pieczy zastępczej Anna Sankowska 2018-07-25 10:24:36
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-07-25 10:18:39
Nabór Nr 23/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. BHP w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-23 14:54:05
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ? pełnoletniej młodzieży po opuszczeniu pieczy zastępczej Anna Sankowska 2018-07-23 11:35:00
Nabór Nr 14/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:42:03
Nabór Nr 12/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor w samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:40:52
Wynik Naboru Nr 05/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:40:17
Wynik Naboru Nr 06/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:40:01