herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin   2019-01-24 14:03:31
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin   2019-01-24 14:03:18
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin   2019-01-24 14:03:03
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin   2019-01-24 14:02:54
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin   2019-01-24 14:02:45
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin   2019-01-24 14:02:32
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin   2019-01-24 14:02:22
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin   2019-01-24 14:01:59
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:04:31
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:04:19
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:03:46
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:03:22
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:02:41
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:02:32
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:02:19
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:02:10
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:01:44
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-24 13:01:22
Świadczenie usług elektonicznego zabezpieczenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w sytuacji zagrożenia   2019-01-24 09:22:35
organizacja wyajzdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2019-01-23 16:30:00
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2019-01-22 15:41:39
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-22 12:42:00
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-22 12:41:57
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2019-01-21 13:29:27
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2019-01-21 12:28:15
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będacym uczestniukami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2019-01-18 14:20:50
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2019-01-17 12:42:57
Wynik Naboru Nr 11/2017 na stanowisko Podinspektora w Dziale Pieczy Zastępczej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:24:37
Wynik naboru Nr 22/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:24:27
Wynik Naboru Nr 03/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:24:20
Wynik Naboru Nr 19/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:24:16
Wynik Naboru Nr 20/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:24:13
Wynik naboru Nr 21/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:24:10
Wynik naboru Nr 23/2018 na stanowisko Inspektora ds BHP w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:24:05
Wynik Naboru Nr 24/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:24:01
Wynik Naboru 25/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:23:57
Wynik Naboru Nr 26/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:23:52
Wynik Naboru Nr 27/2018 na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:23:41
Wynik Naboru Nr 26/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:21:18
Wynik Naboru Nr 29/2018 na stanowisko Referenta w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:21:09