herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-23 16:11:54
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-23 13:07:03
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-23 13:04:27
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-23 13:03:30
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-23 13:03:22
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-23 13:02:20
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-23 13:02:11
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-23 13:01:57
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (wyjazd wakacyjny) Anna Sankowska 2018-05-15 08:50:50
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-15 08:18:27
Nabór Nr 15/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 14:16:22
Nabór Nr 14/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 14:14:59
Nabór Nr 13/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 14:11:48
Nabór Nr 12/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor w samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 14:10:15
Na - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 14:08:22
Nabór Nr 12/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Samodzielnej Sekcji w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 14:08:05
Nabór Nr 12/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Samodzielnej Sekcji w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 14:07:53
Na - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 14:04:31
Wynik Naboru Nr 10 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 14:04:19
Wynik Naboru Nr 11/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-05-14 13:36:48
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (wyjazd wakacyjny) Anna Sankowska 2018-05-11 15:51:18
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (wyjazd wakacyjny) Anna Sankowska 2018-05-11 15:49:27
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-09 13:16:22
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-09 13:16:04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów postanowień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:17:51
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów zawiadomień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:15:15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów zawiadomień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:07:32
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu projektów zawiadomienia przekazującego wywiad do właściwej miejscowo gminy oraz projektów decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:04:42
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych i projektów postanowień oraz decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-05-07 14:02:46
NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:46:02
NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:45:59
Nabór nr 10/18 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:45:18
N - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:43:30
N - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:43:17
Nabór nr 11/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:42:58
Wynik Naboru Nr 8/18 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:37:12
Wynik Naboru Nr 09/18 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:36:55
Wynik Naboru Nr 8/18 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:36:21
Wynik Naboru Nr 09/18 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-04-26 13:24:36
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-04-25 14:07:00