herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik naboru na wolne stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:22
Wynik naboru na wolne stanowisko: Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:17
Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Referent w wymiarze 1 etatu w Dziale Finansowo - Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:12
Wynik naboru na wolne stanowisko: Kasjer w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 2 etatów. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:09
Wynik naboru na wolne stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:05
Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:01
Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Referent w wymiarze 1 etatu w Dziale Finansowo - Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:57
Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Kasjer w wymiarze 2 etatów w dziale Finansowo - Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:53
Wynik naboru na wolne stanowisko inspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:50
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej II w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze całego etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:43
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:38
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:33
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację zadania Szkolenie rodzin, zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:27
Wynik naboru na wolne stanowisko: Kasjer w Dziale Finansowo-Księgowym. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer w Dziale Finansowo - Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:17
Wynik naboru na wolne stanowisko: Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej I w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze całego etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:07
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer w Dziale Finansowo - Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:15:03
Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:58
Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko: Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:52
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kasjer w Dziale Finansowo - Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:48
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Komunikacji Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:42
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:36
Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Referent ds. Komunikacji Społecznej w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:32
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Pośrednictwa Pracy w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:27
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Administrator w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:23
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Pośrednictwa Pracy w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:16
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. Pośrednictwa Pracy Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:12
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. Pośrednictwa Pracy Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:14:03
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:13:57
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej II w ROPR Środmieście Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:13:52
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:13:47
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędznicze: Referent w wymiarze 2 etatów w ROPR Śródmieście Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:13:37
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w MOPR w Szczecinie - Administrator w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:13:28
Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Referent w wymiarze 1 etatu w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Zachód Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:13:20
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. Pośrednictwa Pracy w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:13:13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej II w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:12:17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Referent w wymiarze 2 etatów w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:12:06
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej IV w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze 1 etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:11:47
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. Pośrednictwa Pracy w wymiarze 1 etat Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:11:14