Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:01:25
Informacja o unieważnieniu postępowania na "świadczenie usług przeglądów, napraw i serwisu ogumienia samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie" - dokument usunięty   2019-06-06 14:01:15
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług przeglądów, napraw i serwisu ogumienia samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:01:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ?Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie? - dokument usunięty   2019-06-06 14:00:54
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:00:41
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:00:33
Zawarcie umowy na zakwaterwanie i wyżywienie uczestników konferencji - dokument usunięty   2019-06-06 14:00:27
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:00:17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ?dostawę mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie? - dokument usunięty   2019-06-06 14:00:06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:59:59
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług pogrzebowych dla MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:59:48
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:59:34
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:59:22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawe węgla kamiennego oraz koksu dla odbiorców indywidualnych wskazanych przez MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:59:13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające na świadczenie usłu w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:11:36
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mebli biurowych dla MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:11:10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, części komputerowych i oprogramowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:10:58
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:10:20
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:09:55
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:09:38
Wybór oferty w postępowaniu na dostawę węgla kamiennego odbiorcom indywidualnym wskazanym przez Miesjki Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:09:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:08:57
Świadczenie usłu w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:08:28
dostawa mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie? - dokument usunięty   2019-06-06 13:08:11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, części komputerowych i oprogramowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:07:57
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:07:40
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95 , oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:07:18
Uniewaznienia postępowania na orghanizację wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla beneficjentów projektu Aktywna integracja w Szczecinie realizaownego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument usunięty   2019-06-06 13:07:01
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 13:03:04
Informacja o unieważnieniu postępowania - świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:59:48
Dostawa węgla kamiennego oraz koksu dla odbiorców indywidualnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:58:24
świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:57:44
Wybór oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej PB- 958, oleju napędowego opraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:52:19
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument usunięty   2019-06-06 12:51:40
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:50:05
Informacja o unieważnieniu postępowania - dostawę węgla kamiennego oraz koksu dla odbiorców indywidualnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:49:47
Dostawa mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:49:23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup bonów towarowych na rzecz MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:48:46
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego, części komputerowych i oprogramowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:48:25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację cyklu szkoleń pn. Interdyscyplinarna formuła współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczestników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji - dokument usunięty   2019-06-06 12:48:10