Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95 , oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:47:44
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup bonów towarowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:47:28
dostawa węgla kamiennego oraz koksu dla odbiorców indywidualnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:46:57
Wybór oferty w postepowaniu na ogranizację szkolenia - Profesjonalny sprzedawca - dokument usunięty   2019-06-06 12:46:28
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - Profesjonalny sprzedawca - dokument usunięty   2019-06-06 12:46:06
zakup bonów towarowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 12:24:10
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ?Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie? - dokument usunięty   2019-06-06 12:22:10
Wybór oferty w postępowaniu na organizację szkolenia - Profesjonalny kelner- barman - dokument usunięty   2019-06-06 12:21:52
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - Profesjonalny kelner- barman - dokument usunięty   2019-06-06 12:21:32
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację cyklu szkoleń pn "Interdyscyplinarna formuła współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji - dokument usunięty   2019-06-06 12:21:19
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin   2019-06-06 12:16:05
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Stylizacja paznokci - dokument usunięty   2019-06-05 14:44:32
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - Stylizacja paznokci - dokument usunięty   2019-06-05 14:44:06
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Zajęcia kompensacyjne - dokument usunięty   2019-06-05 14:43:55
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - Zajęcia kompensacyjne - dokument usunięty   2019-06-05 14:42:59
Wybór oferty w postepowaniu na ogranizację szkolenia - Stylizacja paznokci - dokument usunięty   2019-06-05 14:42:51
ogłoszenie o zamówieniu na organizację cyklu szkoleń pn. Interdyscyplinarna formuła współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczestników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji - dokument usunięty   2019-06-05 14:42:43
Wybór oferty w postępowaniu na organizację szkolenia - zajęcia kompensacyjne - dokument usunięty   2019-06-05 14:42:17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:41:07
zawarcie umowy na organizac ję zadań szkoleniowych - Prawo jazdy kategorii B - dokument usunięty   2019-06-05 14:38:25
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Prawo jazdy kategorii B - dokument usunięty   2019-06-05 14:38:18
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Profesjonalny sprzedawca. - dokument usunięty   2019-06-05 14:37:56
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: ?Profesjonalny kelner- barman? - dokument usunięty   2019-06-05 14:37:43
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na organizację cyklu szkoleń pn."Interdyscyplinarna formuła współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Gminnej Komisji Roozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji - dokument usunięty   2019-06-05 14:37:33
Wybór oferty w postępowaniu na organizację i przeprowadzenie szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii B - dokument usunięty   2019-06-05 14:37:20
zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - Szkolenie spawaczy metodą TIG 141 - dokument usunięty   2019-06-05 14:37:05
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - Fryzjer z egzaminem czeladniczym - dokument usunięty   2019-06-05 14:36:56
Organizacja szkolenia pn. Interdyscyplinarna formuła wspólpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji - dokument usunięty   2019-06-05 14:36:45
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane dodatkowe w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:36:35
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przyjmowanie i wypłate przekazów pieniężnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:36:28
Informacja o unieważnieniu postępowania - Organizację cyklu szkoleń pn. ?Interdyscyplinarna formuła współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie? dla uczestników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji? - dokument usunięty   2019-06-05 14:36:18
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. - szkolenie: ?Kadry i płace? - dokument usunięty   2019-06-05 14:35:36
zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - szkolenie Kadry i płace - dokument usunięty   2019-06-05 14:35:23
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.1.) ? szkolenie ?Magazynier z obsługą wózka jezdniowego? - dokument usunięty   2019-06-05 14:35:12
zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - dokument usunięty   2019-06-05 14:35:02
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. - szkolenie: Technolog robót wykończeniowych - dokument usunięty   2019-06-05 14:34:54
ogłoszenie o zawarciu umowy na organizację zadan szkoleniowych szkolenie Technolog robót wykończeniowych - dokument usunięty   2019-06-05 14:34:46
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:34:18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:34:08
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia "Fryzjer z egzaminem czeladniczym" - dokument usunięty   2019-06-05 14:33:49