Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Organizacja szkolenia pn. Interdyscyplinarna formuła wspólpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji - dokument usunięty   2019-06-05 14:33:35
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia Technolog robót wykończeniowych - dokument usunięty   2019-06-05 14:32:21
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:32:12
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:31:55
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia "Kadry i Płace" - dokument usunięty   2019-06-05 14:31:46
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument usunięty   2019-06-05 14:31:38
Ogłoszenie o zamówieniu na przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:31:30
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogranioczonego na organizację zadań szkoleniowych - Szkolenia spawaczy metodą TIG 141 - dokument usunięty   2019-06-05 14:31:24
zawarcie umowy na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- wypoczynkowego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument usunięty   2019-06-05 14:31:17
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie" - dokument usunięty   2019-06-05 14:31:11
Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Fryzjer z egzaminem czeladniczym - dokument usunięty   2019-06-05 14:31:05
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze śrpodków Europejskiego Funduszu ASpołecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.11 - szkolenieoperator koprarko - ładowarki kl.III - dokument usunięty   2019-06-05 14:30:17
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument usunięty   2019-06-05 14:30:08
Utrzymanie czystości w lokalach należących do MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:30:00
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. - szkolenie: Szkolenia spawaczy metodą TIG (141) - dokument usunięty   2019-06-05 14:29:52
Informacja o unieważnieniu postępowania na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno ? wypoczynkowego dla uczestników projektu ?Aktywna Integracja w Szczecinie? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument usunięty   2019-06-05 14:29:44
Informacja o unieważnieniu postępowania Szkolenie Profesjonalny kelner- barman - dokument usunięty   2019-06-05 14:29:36
Unieważnieniu postępowania na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu ?Aktywna Integracja w Szczecinie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.11) ? szkolenie ?Szkolenia spawaczy metodą TIG (141)?. - dokument usunięty   2019-06-05 14:29:20
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument usunięty   2019-06-05 14:28:51
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: ?Profesjonalny kelner- barman? - dokument usunięty   2019-06-05 14:28:36
Informacja o zawarciu umowy : Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Stylizacja paznokci - dokument usunięty   2019-06-05 14:28:28
Informacja o zawarciu umowy na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.1) - skolenie florysta - dokument usunięty   2019-06-05 14:18:50
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:18:24
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. - szkolenie: Szkolenia spawaczy metodą TIG (141) - dokument usunięty   2019-06-05 14:18:14
Dotyczy postępowania na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: ?Szkolenia spawaczy metodą TIG (141)? - dokument usunięty   2019-06-05 14:18:06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:17:56
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:17:47
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 14:17:24
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Operator koparko ładowarki kl. III. - dokument usunięty   2019-06-05 14:17:15
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia - stylizacja paznokci - dokument usunięty   2019-06-05 14:01:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ?Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie? - dokument usunięty   2019-06-05 14:00:17
Informacja o unieważnieniu postępowania - szkolenie spawaczy metodą TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych/nierdzewnych - dokument usunięty   2019-06-05 13:59:49
Informacja o unieważnieniu postępowania - fryzjer z egzaminem czeladniczym - dokument usunięty   2019-06-05 13:59:39
Informacja o unieważnieniu postępowania - operator koparko ładowarki - dokument usunięty   2019-06-05 13:59:29
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia FLORYSTA - dokument usunięty   2019-06-05 13:59:19
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. - szkolenie: Szkolenia spawaczy metodą TIG 141 blach i rur ze stali ferrytycznych nierdzewnych - dokument usunięty   2019-06-05 13:59:09
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Stylizacja paznokci. - dokument usunięty   2019-06-05 13:58:58
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Fryzjer z egzaminem czeladniczym. - dokument usunięty   2019-06-05 13:58:46
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Florysta - dokument usunięty   2019-06-05 13:58:32
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: ?Operator koparko ładowarki kl. III? - dokument usunięty   2019-06-05 13:58:24