Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:58:15
Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: ? Magazynier z obsługą wózka jezdniowego? - dokument usunięty   2019-06-05 13:56:06
Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkolenia profesjonalny sprzedawca - dokument usunięty   2019-06-05 13:55:48
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:55:37
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów biurowych na potrzeby MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:55:19
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie szkolenia Profesionalny sprzedawca" - dokument usunięty   2019-06-05 13:54:22
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:53:52
Przeprowadzenie szkolenia Profesjonalny sprzedawca - dokument usunięty   2019-06-05 13:53:40
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:52:29
Informacja o unieważnieniu postępowania Profesjonalny sprzedawca - dokument usunięty   2019-06-05 13:52:16
Przeprowadzenie szkolenia Profesjonalny sprzedawca - dokument usunięty   2019-06-05 13:52:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:51:29
Informacja o wyborze oferty - dokument usunięty   2019-06-05 13:51:19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:50:58
Ogłoszenie o wyborze oferty na Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:50:42
Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu budynków położonych przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:50:26
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup bonów towarowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:50:08
?Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie? - dokument usunięty   2019-06-05 13:49:53
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoengo na Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu budynków położonych przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - II etap. - dokument usunięty   2019-06-05 13:49:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup bonów towarowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:48:58
Zakup bonów towarowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:48:48
Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu budynków położonych przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - etap II - dokument usunięty   2019-06-05 13:47:46
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:47:34
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:47:18
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:46:19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:45:48
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:45:28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:45:11
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:45:02
Ogłoszenie o zawarciu umowy na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:44:07
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę węgla kamiennego oraz koksu dla odbiorców indywidualnych wskazanych przez MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:43:48
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:43:31
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ?Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie? - dokument usunięty   2019-06-05 13:42:59
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ?Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie? - dokument usunięty   2019-06-05 13:42:45
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług ochrony i mienia. - dokument usunięty   2019-06-05 13:41:55
świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:41:42
Zawarcie umowy na bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej PB-95, oleju napędowego oraz gazu LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:41:28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:41:14
Ogłoszenie o zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:40:57
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-05 13:40:06