Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

MOPR Szczecin poszukuje Pracownika (specjalisty) do pracy z osobami będącymi w procesie usamodzielniania w pieczy zastępczej

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

POSZUKUJE  PRACOWNIKA (SPECJALISTY)  DO PRACY Z OSOBAMI BĘDĄCYMI W PROCESIE USAMODZIELNIANIA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Miejsce pracy : Szczecin

 

 

Główne obowiązki

 1. doradztwo i współdziałanie z  opiekunami /mentorami usamodzielnienia w szczególności w zakresie indywidualnej pracy z usamodzielnianym, w tworzeniu i  realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, monitoringu i ewaluacji IPU,
 2. indywidualne wsparcie usamodzielnianych w procesie usamodzielniania, współdziałanie w zakresie tworzenia IPU i jego realizacji,
 3. gromadzenie i upowszechnianie informacji o   różnych formach wsparcia i  pomocy    dla osób usamodzielnianych, o  instytucjach  świadczących pomoc,
 4. pozyskiwanie pracodawców w celu organizacji staży dla usamodzielnianych z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i predyspozycji,
 5.  opiniowanie usamodzielnianych do uczestnictwa w rocznych programach wsparcia w ramach projektu "Samodzielni...", współpraca z podmiotem realizującym te programy,
 6. współpraca z pracownikami socjalnymi i pracownikami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie podejmowanych działań

 

Umiejętności:

 1. Wrażliwość, empatia,
 2. Odporność emocjonalna,
 3. Umiejętność nawiązania kontaktu.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 2. Pełen pakiet świadczeń socjalnych.
 3. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Szczecinie

Wymagania kwalifikacyjne:

wykształcenie: wyższe (kierunek studiów w zakresie; pedagogiki, psychologii  lub nauki o rodzinie oraz co najmniej 3 letni staż pracy ( w tym minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą) lub uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.:

 1. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, lub
 2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych  i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, lub
 3. dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo
 4. ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i  nauki społeczne, socjologia, albo
 5. ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach:  pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,   nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo
 6. ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo
 7. rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 8. ukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego była realizowana począwszy od roku akademickiego 2008/2009. Warunkiem  uznania  uprawnień do wykonywania zawodu  pracownika  socjalnego - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.

oraz co najmniej 3 letni staż pracy ( w tym minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą),

 

 

Osoby zainteresowane pracą na mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w formie:

Telefon: 091 48 57 545, 091 48 57 533

 

Wymagane oświadczenie kandydata:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.pl zakładka ochrona danych osobowych

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Woźniakowska - Dziadosz 05-12-2019 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2019 10:24