Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Informacja o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 75686 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46104 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie obejmujące następujące pojazdy: a.dla części I zamówienia samochody marki: -VW Transporter, 3 sztuki, -Ford Transit, 13 sztuk, -Iveco Irybus, jedna sztuka, b.dla części II zamówienia samochody marki: -Peugeot Partner, jedna sztuka, -Citroen Berlingo, jedna sztuka, -Chevrolet Aveo, jedna sztuka, -Hyundai I 30, jedna sztuka, Świadczenie usług kompleksowej obsługi i napraw samochodów wymienionych w pkt 3 lit. a-b połączone z dostawą niezbędnych materiałów i części zamiennych do tych usług obejmuje następujący zakres zlecenia: 1) przeglądy okresowe i pogwarancyjne, 2) naprawy wynikające z przeglądów, 3) bieżące naprawy będące wynikiem awarii. Samochody opisane w części 1 zamówienia wykonują około 30 000 tys. km rocznie, poruszając się w 95% w warunkach jazdy miejskiej we wszystkie dni tygodnia w systemie dwu zmianowym. Samochody opisane w części 2 zamówienia wykonują od 7 000 do 12 000 tys. km rocznie, poruszając się w 95% w warunkach jazdy miejskiej w dni robocze. Zamawiający wymaga, aby usługi będące przedmiotem zamówienia były wykonywane w stacji serwisowej Wykonawcy: 1) wyposażonej w aparaturę i oprogramowanie niezbędne do diagnostyki i naprawy pojazdów danej marki, wymienionej w pkt 3 lit. a-b, 2) położonej w granicach administracyjnych lewobrzeżnej części Miasta Szczecina, w warunkach warsztatowych, z zachowaniem należytej staranności, (oraz przy przestrzeganiu przepisów prawa w szczególności przepisów bezpieczeństwa), czynnej i pracującej co najmniej w następujących przedziałach czasowych - poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 18.00 sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00, 3) wyposażonej w minimum 4 stanowiska usytuowane w budynku, w tym dwa wyposażone w podnośnik jedno lub dwu - kolumnowy (z aktualnym wpisem dopuszczającym do eksploatacji przez UDT w Książce Rewizyjnej - udźwig jednego podnośnika minimum 3,5 tony), dla części 1 zamówienia, 4) wyposażonej w minimum 2 stanowiska usytuowane w budynku, każde wyposażone w podnośnik hydrauliczny, dla części 2 zamówienia, 5) w której wykonawca dysponuje minimum 4 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym - legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym, dla części 1 zamówienia, 6) w której wykonawca dysponuje minimum 2 mechanikami samochodowymi legitymującymi się kierunkowym wykształceniem zawodowym oraz minimum 1 elektromechanikiem samochodowym - legitymującym się kierunkowym wykształceniem zawodowym, dla części 2 zamówienia, Zamawiający wymaga, aby stacja serwisowa Wykonawcy wyposażona była w następujące narzędzia i urządzenia: 1) komputer do obsługi diagnostycznej samochodów danej marki, wymienionej w pkt 3 lit. a-b wraz z aktualną licencją producenta pojazdów tej marki na oprogramowanie, 2) ściągacz do kolumn Mc Persona, 3) zestaw do blokowania trzpienia amortyzatora, 4) przyrząd służący do sprawdzania temperatury wrzenia płynu hamulcowego, 5) przyrząd służący do kontroli ustawienia świateł, 6) ruchoma podpora - kobyłka- do m/d skrzyni biegów, 7) oprzyrządowanie do wymiany płynu hamulcowego, 8) oprzyrządowanie do wymiany oleju silnikowego, 9) przyrząd do sprawdzania luzów zawieszenia, 10) urządzenie do ustawiania geometrii kół, 11) urządzenie służące do sprawdzania geometrii kół (pomiar winien dotyczyć 4 kół jednocześnie), 12) rolki hamulcowe, 13) shock tester (urządzenie do sprawdzania amortyzatorów), 14) klucz dynamometryczny, 15) wyciąg/odsysacz spalin, Realizacja usług, o których mowa w ust. 4 obejmuje w szczególności: 1) diagnostykę, 2) dostawę niezbędnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które zostały dopuszczone przez producenta w uzgodnieniu z Zamawiającym (nowe lub regenerowane) po cenach katalogowych. (w przypadku zastosowania części regenerowanych Zamawiający wymaga każdorazowo uzgodnienia jej zamontowania.), 3) demontaż zużytych części i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacja, (względnie regeneracja), 4) montaż nowych materiałów i części zamiennych (lub regenerowanych), wynikający z napraw, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania Wykonawcy własnych części zamiennych oraz do zakupu części zamiennych we własnym zakresie, 5) wykonanie czynności konserwacyjnych i serwisowych w sposób określony przez producenta, 6) serwis olejowy OT-1 i OT- 2 dla pojazdów wymienionych w SIWZ (zgodnie z instrukcją eksploatacji danej marki pojazdu), 7) naprawę układu hamulcowego (wymiana klocków hamulcowych, wymiana tarcz hamulcowych, wymiana linek hamulca ręcznego), 8) naprawę układu kierowniczego (drążek kierowniczy, końcówki drążka kierowniczego, wahacz górny, wahacz dolny, sworznie wahaczy, tuleje stabilizatora, amortyzatory, wymiana przekładni kierowniczej), 9) naprawę układu rozrządu silnika (wymiana paska rozrządu, napinaczy paska rozrządu, kół zębatych, osłony paska, uszczelniaczy), 10) wymianę pasków napędowych - wentylatora chłodnicy, wspomagania kierownicy, napędu alternatora, 11) naprawę układu elektrycznego (oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne pojazdu, czujniki, wskaźniki, przełączniki, regulator napięcia, alternator rozrusznik, wymiana akumulatora, sygnał dźwiękowy, alarm samochodowy), 12) naprawę układu chłodzenia (wymiana chłodnicy, sprzęgiełka, pompy wodnej, przewodów gumowych), 13) naprawę układu przenoszenia napędu (skrzynia biegów, sprzęgło, półosie, przeguby), 14) naprawę silnika (wymiana kolektorów, uszczelnienie silnika, wymiana zaworów, wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana prowadnic i popychaczy zaworów, szlifowanie wału korowego, wymiana świec żarowych, wymiana wtryskiwaczy), 15) naprawę układu wydechowego (wymiana lub spawanie tłumików i rur wydechowych), 16) naprawę układu napędowego (tylny most łożyska i piasty koła, półosie, tarcze koła, przeguby).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 50.11.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie obejmujące następujące pojazdy: .dla części I zamówienia samochody marki: VW Transporter, 3 sztuki, Ford Transit, 13 sztuk, Iveco Irybus, jedna sztuka,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stacja obsługi pojazdów -Obsługi Szybkie- Zygmunt Zając, ul. Mieszka I-go 19, 71-007 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94426,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 81500,00
  • Oferta z najniższą ceną: 74492,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85105,00
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie obejmujące następujące pojazdy: dla części II zamówienia samochody marki: Peugeot Partner, jedna sztuka, Citroen Berlingo, jedna sztuka, Chevrolet Aveo, jedna sztuka, Hyundai I 30, jedna sztuka.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AUTO-KLON Jerzy Janiszyn, Sławomir Jaskulski s.c., ul. Klonowica 5,, 71-241 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8116,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6700,00
  • Oferta z najniższą ceną: 6419,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7191,00
  • Waluta: PLN.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 03-04-2015 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 03-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2015 09:26