Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 183059 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Parametry podstawowe pojazdu: 1.Pojazd fabrycznie nowy - wyprodukowany w roku 2015 lub 2016, 9 osobowy, w tym miejsce kierowcy, 2.Rodzaj pojazdu - pojazd kategorii M1 z nadwoziem zamkniętym typu van, kombi z oknami, 3.Przeznaczenie pojazdu - pojazd przeznaczony do przewozu osób i osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, Wymagania dodatkowe: a)okres gwarancji na części zamienne i podzespoły mechaniczne: minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów, b)okres gwarancji na powłokę lakierową elementów oblachowania nadwozia oraz perforację blach nadwozia - minimum 8 lat, c)przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 25 000 km. Minimalne parametry eksploatacyjne pojazdu, wartości emisji zanieczyszczeń i wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych opisane szczegółowo w zaproszeniu do negocjacji Ponadto pojazd powinien być wyposażony w kwadratowe tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, umiejscowione z przodu i tyłu nadwozia. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.43.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bemo Motors sp. z o.o., ul.Mogileńska 50, 61-044 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128658,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 157000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 157000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 157000,00
  • Waluta: PLN .


 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty w tej sytuacji Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku. Dwa razy ukazywało się ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego w dnich: 27.04.2016 o nr 105444 i 9.05.2016 o nr 115066-2016, na żadne z ogłoszeń nie wpłyneła żadna oferta

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 17-08-2016 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 17-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 17-08-2016 14:34