Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych Prawo jazdy kat. B

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin

informuje o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu:  „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)- szkolenie: „Prawo jazdy kat. B ”

 

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż do ww postępowania zostały złożone następujące oferty:

W zakresie I części zamówienia:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty w kryterium cena 100 %

1

Liga Obrony Kraju

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

u. Św. Wojciecha 12

70-410 Szczecin

91,37 pkt

2

Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis

Dariusz Szczepański

Al. Piastów 53/4

70-311 Szczecin

100 pkt

W zakresie II części zamówienia:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty w kryterium cena 100 %

1

Liga Obrony Kraju

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

u. Św. Wojciecha 12

70-410 Szczecin

91,37 pkt

2

Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis

Dariusz Szczepański

Al. Piastów 53/4

70-311 Szczecin

100 pkt

3

NJ Karol Leszek Kruszel

ul.Langiewicza 18/19

70-263 Szczecin

--------------------

 

 

W oparciu o przepis art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.1.) – szkolenie „Szkolenie: „Prawo jazdy kat.B” , Zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia: 

I.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W zakresie I części zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 Ofertę Firmy Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański, Al. Piastów 53/4, 70-311 Szczecin Wykonawca spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, oferta otrzymała 100 punktów w kryterium cena.

W zakresie IIczęści zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 Ofertę Firmy Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański, Al. Piastów 53/4, 70-311 Szczecin Wykonawca spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, oferta otrzymała 100 punktów w kryterium cena.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 25-10-2013 16:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 28-10-2013 07:36