Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego

                                        Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin

informuje o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na„Organizację  wyjazdu socjoterapeutyczno – edukacyjnego dla uczestników projektu „Aktywna Integracja w Szczecinie „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)”

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż do ww postępowania zostały złożone następujące oferty:

lp

Wykonawca

Punkty w kryterium cena 60 %

Punkty w kryterium doświadczenie wykonawcy 40 %

Razem

1

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic

ul. Warszawska 49/50

25-531 Kielce

60 pkt

40 pkt

100 pkt

2

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

38,34 pkt

21,34pkt

59, 68 pkt

3

Magdalena Siśkiewicz

NEW CHALLENGE

ul. Rydlówka 5/113

30-363 Kraków

50 pkt.

13,34 pkt

63,34 pkt

4

Sun§More Sp. z o.o

ul. Rapackiego 8c

71-467 Szczecin

36,32 pkt

40 pkt.

76,32 pkt

5

AKME Piotr Kulec

ul. Rugiańska 13/1

71-653 Szczecin

39,55 pkt

40 pkt

79,55 pkt

W oparciu o przepis art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu na „Organizację  wyjazdu socjoterapeutyczno – edukacyjnego dla uczestników projektu „Aktywna Integracja w Szczecinie „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)” Zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia: 

I.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano  ofertę Firmy Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC ul. Warszawska 49/50 , 25-531 Kielce. Wykonawca spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, oferta otrzymała 100  punktów łącznie w dwóch podkryteriach (cena 60  pkt.,  40 pkt doświadczenie)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 25-11-2013 19:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 25-11-2013 19:00