Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

wybór oferty w oostępowaniu na organizację wyzjdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie

                                                      Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70 -323 Szczecin

informuje o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Organizację  wyjazdu socjoterapeutyczno – wypoczynkowego dla uczestników projektu „Aktywna Integracja w Szczecinie „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)”

 

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż do ww postępowania zostały złożone następujące oferty:

W zakresie I części zamówienia:

lp

Wykonawca

Punkty w kryterium cena 100 %

1

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego

„All Tourist” OW Piramida I Sielska Aldona

ul. Graniczna 12/211 Dąbrowa Górnicza

100 pkt

2

UP Hotel s.c

ul. Długa 13/1 Jelenia Góra

71,33 pkt

3

EKO System Kalisz J. Grygorcewicz

ul. Rumińskiego 3Kalisz

Oferta odrzucona

4

Travel Shop Sp. z o.o

Plac Zwycięstwa 1

Szczecin

96,05 pkt

5

Sun&More Sp. z o.o

ul. Rapackiego 8c

Szczecin

76,54 pkt

6

Infinity Sp. z o.o

ul. 3 go Maja 12/4 Szczecin

Wykonawca wykluczony

7

MS events  Maciej Skop

ul. PCK 39/10  Toruń

84,49 pkt

8

Zybertex  Zbigniew Zarzeczny

ul. Wyspiańskiego 17/5 Białogard

Wykonawca wykluczony

 

 

W zakresie II części zamówienia:

lp

Wykonawca

Punkty w kryterium cena 100 %

1

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego

„All Tourist” OW Piramida I Sielska Aldona

ul. Graniczna 12/211 Dąbrowa Górnicza

100 pkt

2

EKO System Kalisz J. Grygorcewicz

ul. Rumińskiego 3Kalisz

Oferta odrzucona

3

Travel Shop Sp. z o.o

Plac Zwycięstwa 1

Szczecin

72,92 pkt

4

Sun&More Sp. z o.o

ul. Rapackiego 8c

Szczecin

77,71 pkt

5

Infinity Sp. z o.o

ul. 3 go Maja 12/4 Szczecin

Wykonawca wykluczony

6

MS events  Maciej Skop

ul. PCK 39/10  Toruń

86,85 pkt

7

Zybertex  Zbigniew Zarzeczny

ul. Wyspiańskiego 17/5 Białogard

Wykonawca wykluczony

 

W oparciu o przepis art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu na „Organizację  wyjazdu socjoterapeutyczno – wypoczynkowego dla uczestników projektu „Aktywna Integracja w Szczecinie „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)”

 

Zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia: 

 

I.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W zakresie I części zamówienia:

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano  ofertę Firmy Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego

„All Tourist” OW Piramida I Sielska Aldona ul. Graniczna 12/211 Dąbrowa Górnicza Wykonawca spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, oferta otrzymała 100  punktów w kryterium cena 100%.

 

 

 

 

W zakresie II części zamówienia:

 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano  ofertę Firmy Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego

„All Tourist” OW Piramida I Sielska Aldona ul. Graniczna 12/211 Dąbrowa Górnicza Wykonawca spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, oferta otrzymała 100  punktów w kryterium cena 100%.

II. Informacja o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowa z wybranym wykonawcą  zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 06-12-2013 16:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2013 16:31