Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego.

Szczecin: Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego.
Numer ogłoszenia: 94978 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w sposób ciągły, o określonej mocy umownej, o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w tym zakresie przepisami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4410,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie jest jedynym wykonawcą mogącym świadczyć dostawę gazu z sieci gazowej na terenie miasta Szczecina do urządzeń gazowych (np.: kotła gazowego co, kotłów gazowych co i cw oraz kuchenek gazowych) w obiekcie zamawiającego przy ul. Bohaterów Warszawy 98/1 w Szczecinie. Mając powyższe na uwadze wybór trybu udzielenia zamówienia jest zasadny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 20-03-2014 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 20-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2014 13:52