Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

                                        Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

„Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek  oraz faksów

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

Numer postępowania : 341-4/2014

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę firmy:

BLACKLINE Paweł Pinkowski

ul. Niemcewicza 26

71-520 Szczecin

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z jednym kryterium oceny ofert, określonym w siwz tj.:

Cena – 100% - 100 pkt.

Ponadto w postępowaniu złożyły ofertę firmy:

L.p.

Nazwa  Wykonawcy

Liczba punktów
w jedynym kryterium cena 100%

  1.  

PHU PLUS Wojciech Chojancki

ul. Na Zapleczu 26

87-100 Toruń

-

2.

GLOBO  GROUP

Jacek Kania, Grzegorz Kania s.c.

ul. Magazynowa 5

25-565 Kielce

92,03

3.

MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz

ul. Babimojska 9

54-426 Wrocław

73,46

4.

Cartridge Control Kielce Sp. z o.o.

ul.  Zagórska 186

25-346 Kielce

-

5.

GSC Poland sp. z o.o.

Ul. Wyspiańskiego 15 A

32-050 Skawina

76,36

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

GRIM Marcin Ilski

ul. Lotnicza 15d/15

56-400 Oleśnica

85,70

7.

Laser 1 BIS

ul. Zielińskiego 62/54

53-534  Wrocław

72,35

8.

WIA Dombrowicz

Spółka Jawna

ul. Pastewna 9

02-954 Warszawa

76,87

9.

PRAXIS Łódź

Pilecka i Petlak Spółka Jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

75,32

10.

 

Laser 1 s.c.

Jerzy Osieja,  Zdzisław Suchodolski

ul. Warszawska 31/33

25-518 Kielce

90,12

11.

CITI BIURO s.c.

Bogumił Stojanowski, Agnieszka Stojanowska

ul. J. Krasickiego  22

66-460 Witnica

-

12.

HAPRINT TONERY S.C.

Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław

Ustawo 40 M/14

70-001 Ustowo

95,87

13.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  MULTIKOM

ul. Fabryczna  15

85-741 Bydgoszcz

69,78

14.

PHU „RAKPOL”

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

97,26

15.

Gama s.c.

G.Sobiech, M.Kozera, D.Sobiech

Pl. Kilińskiego 3a

71-414 Szczecin

-

16.

PPHU „Toris-Papier”

Arkadiusz Tokarewicz

ul. Przemysłowa 8B

75-216 Koszalin

79,66

Informacja o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1  ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 26-03-2014 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 26-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Sankowska 26-03-2014 13:44