Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin: Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego
Numer ogłoszenia: 10138 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w sposób ciągły, o określonej mocy umownej i jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w tym zakresie przepisami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.12.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:01.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Plskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 26016,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty:32000,00

·           Oferta z najniższą ceną:32000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 32000,00

·           Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Pocztowej 8 m 19

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:01.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 975,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty:1200,00

·           Oferta z najniższą ceną:1200,00/ Oferta z najwyższą ceną: 1200,00

·           Waluta:PLN.

Część NR:3   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Kolskiej 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:01.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe SA w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 7967,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty:9800,00

·           Oferta z najniższą ceną:9800,00/ Oferta z najwyższą ceną: 9800,00

·           Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest jedynym wykonawcą mogącym świadczyć dostawę gazu z sieci gazowej na terenie miasta Szczecina do urządzeń gazowych (kotła gazowego co, kotłów gazowych co i cw oraz kuchenek gazowych) w obiektach zamawiającego przy ul. Kolskiej 3, ul. Pocztowej 16 i ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w Szczecinie. Mając powyższe na uwadze wybór trybu udzielenia zamówienia jest zasadny.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 09-01-2014 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2014 15:23