Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2020-10-22 14:01
dokument Nabór Nr 22/2022 na stanowisko Kierownik Sekcji ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu. 2022-06-24 15:01
dokument Wynik naboru Nr 20/2022 na stanowisko Kierownik Sekcji ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu. 2022-06-24 14:59
dokument Nabór Nr 21/2022 na stanowisko Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. 2022-06-24 14:56
dokument Wynik naboru Nr 19/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. 2022-06-24 14:54
dokument Nabór Nr 20/2022 na stanowisko Kierownik Sekcji ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-06-10 14:04
dokument Wynik naboru Nr 18/2022 na stanowisko Kierownik Sekcji ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu. 2022-06-10 14:02
dokument Nabór Nr 19/2022 na stanowisko Podinspektor w Dziale Finansowo-Ksiegowym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-06-10 14:00
dokument Wynik naboru Nr 14/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. 2022-06-10 13:56
dokument Wynik zapytania ofertowegopn Dostawa opasek bezpieczeństwa wraz ze świadczeniem usług całodobowej opieki na odległość - dokument stracił ważność 2022-06-06 15:43
dokument Nabór Nr 18/2022 na stanowisko Kierownik Sekcji ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-05-26 15:31
dokument Nabór na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2022-05-23 14:34
dokument zapytenie ofertowe na dostawę " opasek bezpieczeństwa " wraz ze świadczeniem usługi całodobowej opieki na odległość - dokument stracił ważność 2022-05-19 13:59
dokument Wynik naboru Nr 14/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. 2022-04-15 12:00
dokument Wynik naboru Nr 11/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. 2022-04-15 12:01
dokument Wynik naboru Nr 06/2022 na stanowisko Administratora w wymiarze 0,5 etatu. - dokument stracił ważność 2022-03-29 15:08
dokument Wynik naboru Nr 05/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-03-29 15:06
dokument Nabór Nr 13 na stanowisko Referenta w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-05-23 14:37
dokument Wynik naboru Nr 10/2022 na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za Pobyt w DPS w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-03-29 15:01
dokument Wynik naboru Nr 09/2022 na stanowisko Referenta w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-03-29 14:56
dokument Wynik naboru Nr 08/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-03-29 14:54
dokument Wynik naboru Nr 07/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2022-03-22 15:03
dokument Wynik naboru Nr 04/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-03-04 13:02
dokument Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w PROJEKCIE SAMODZIELNI KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE - dokument stracił ważność 2022-02-25 14:27
dokument Wynik naboru Nr 03/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2022-02-25 14:16
dokument Wynik naboru Nr 02/2022 na stanowisko Administrator w wymiarze 1/2 etatu. - dokument stracił ważność 2022-02-25 14:10
dokument Nabór na stanowisko Specjalisty Pracy z Rodziną w Zespole Intensywnej pracy z Rodziną w PROJEKCIE SAMODZIELNI KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE - dokument stracił ważność 2022-02-18 15:05
dokument Nabór na stanowisko Psycholog w PROJEKCIE SAMODZIELNI KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE - dokument stracił ważność 2022-02-18 15:04
dokument Nabór Nr 05/2022 na stanowisko Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-02-16 15:02
dokument Nabór Nr 04/2022 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-02-11 12:56
dokument Wynik naboru Nr 01/2022 na stanowisko Kierownik Sekcji ds. Osób Starszych, Osób z Niepełnosprawnością i Mieszkań Chronionych w ROPR Prawobrzeże - dokument stracił ważność 2022-02-08 08:53
dokument Nabór Nr 03/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-01-28 11:02
dokument Nabór Nr 02/2022 na stanowisko Administrator w wymiarze 1/2 etatu. - dokument stracił ważność 2022-01-28 11:06
dokument Wynik naboru Nr 32/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2022-01-28 10:41
dokument Wynik naboru Nr 31/2021 na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2022-01-28 10:39
dokument Wynik naboru Nr 30/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2022-01-28 10:37
dokument Wynik naboru Nr 29/2021 na stanowisko Administratora w wymiarze 1/2 etatu - dokument stracił ważność 2022-01-28 10:35
dokument Wynik naboru Nr 28/2021 na stanowisko Kierownik Działu Wsparcia Rodziny w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2022-01-26 09:20
dokument Wynik naboru Nr 27/2021 na stanowisko Kierownik Sekcji ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2022-01-26 09:16
dokument Nabór Nr 01/2022 na stanowisko Kierownik Sekcji ds. Osób Starszych, Osób z Niepełnosprawnością i Mieszkań Chronionych w ROPR Prawobrzeże w wymiarze całego etatu - dokument stracił ważność 2022-01-24 15:08
dokument Nabór Nr 32/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-30 14:10
dokument Nabór Nr 31/2021 na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-30 14:09
dokument Nabór Nr 30/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-30 14:08
dokument Nabór Nr 29/2021 na stanowisko Administrator w wymiarze 0,5 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-30 14:04
dokument Wynik naboru Nr 26/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2021-12-30 13:58
dokument Wynik naboru Nr 25/2021 na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2021-12-30 13:57
dokument Wynik naboru Nr 24/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2021-12-30 13:54
dokument Wynik naboru Nr 23/2021 na stanowisko Administratora w wymiarze 0,5 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-30 13:51
dokument Ocena stanu zdrowia dziecka przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarz w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka - dokument stracił ważność 2021-12-30 09:50
dokument Świadczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2021-12-30 09:38
dokument Nabór Nr 28/2021 na stanowisko Kierownik Działu Wsparcia Rodziny w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-17 15:09
dokument Nabór Nr 27/2021 na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-29 10:36
dokument zapytanie ofertowe na wynajęcie kontenera magazynowego 2021-12-14 14:49
dokument Nabór Nr 26/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-13 15:15
dokument Nabór Nr 25/2021 na stanowisko Inspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-13 15:05
dokument Nabór Nr 24/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-13 15:03
dokument Nabór Nr 21/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-13 14:57
dokument Nabór Nr 23/2021 na stanowisko Administratora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1/2 etatu. - dokument stracił ważność 2021-12-13 14:54
dokument Wynik naboru Nr 20/2021 na stanowisko Administratora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1/2 etatu - dokument stracił ważność 2021-12-13 14:50
dokument Nabór Nr 22/2021 na stanowisko Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-11-16 14:17
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla lokalizacji z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi 2021-11-09 13:25
dokument Nabór Nr 21/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-10-15 15:09
dokument Wynik naboru Nr 19/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2021-10-15 15:03
dokument Wynik Naboru Nr 17/2021 na stanowisko Referenta w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu. 2021-10-15 13:46
dokument Wynik naboru Nr 15/2021 na stanowisko Referenta w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2021-10-15 13:17
dokument Nabór Nr 20/2021 na stanowisko Administrator w wymiarze 1/2 etatu. - dokument stracił ważność 2021-10-15 13:11
dokument Wynik naboru Nr 13/2021 na stanowisko Administratora w wymiarze 1/2 etatu - dokument stracił ważność 2021-10-15 11:32
dokument zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego 2021-10-11 15:09
dokument Wynik naboru Nr 16/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2021-10-01 15:20
dokument Nabór na stanowisko Psycholog w W PROJEKCIE SAMODZIELNI KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE - dokument stracił ważność 2022-02-18 13:09
dokument Wynik naboru Nr 14/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2021-08-24 15:10
dokument Wynik naboru Nr 09/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2021-07-30 14:27
dokument Wynik naboru Nr 10/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2021-07-30 14:26
dokument Wynik naboru Nr 08/2021 na stanowisko Administratora w wymiarze 0,5 etatu. 2021-07-30 14:21
dokument Wynik naboru Nr 11/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2021-07-30 14:14
dokument Wynik naboru Nr 07/2021 na stanowisko Głównego Specjalisty - dokument stracił ważność 2021-07-23 15:16
dokument Wynik naboru Nr 06/2021 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście - dokument stracił ważność 2021-07-15 13:10
dokument Wynik naboru Nr 05/2021 na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2021-07-08 15:03
dokument Wynik naboru Nr 04/2021 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2021-07-08 15:00
dokument Wynik naboru Nr 03/2021 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2021-05-17 15:21
dokument Wynik naboru Nr 02/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Ksiegowym - dokument stracił ważność 2021-03-12 12:53
dokument Wynik naboru Nr 01/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2021-03-01 11:58
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego - dokument stracił ważność 2020-11-19 09:02
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2020-11-12 11:48
dokument Nabór na stanowisko Opiekun, Opiekun Środowiskowy w ramach Projektu CZTERY KĄTY NA TRZECI WIEK - dokument stracił ważność 2021-10-18 13:16
dokument Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w ramach Projektu Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - dokument stracił ważność 2020-06-05 13:25
dokument Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej 2020-01-07 15:15
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert 2019-12-16 12:06
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2019-12-16 08:43
dokument MOPR Szczecin poszukuje Pracownika (specjalisty) do pracy z osobami będącymi w procesie usamodzielniania w pieczy zastępczej 2019-12-05 10:24
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej okreslonego w art 4 ust. 1 pkt , pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2019-12-16 12:03
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji seksualnej - dokument stracił ważność 2019-11-08 08:21
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji sekseualnej - dokument stracił ważność 2019-10-28 14:28
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego na potrzeby MOPR Szczecin - dokument stracił ważność 2019-10-28 11:32
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 , pkt 10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej - dokument stracił ważność 2019-11-18 14:49
dokument Nabór na stanowisko Psychologa w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - dokument stracił ważność 2021-05-26 12:19
dokument Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2019-06-19 12:42
dokument Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu ziemnego użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2018-11-29 08:59
dokument Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
dokument Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54