Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2020-10-22 14:01
dokument Nabór Nr 21/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. 2021-10-15 15:09
dokument Wynik naboru Nr 19/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2021-10-15 15:03
dokument Wynik Naboru Nr 17/2021 na stanowisko Referenta w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu. 2021-10-15 13:46
dokument Wynik naboru Nr 15/2021 na stanowisko Referenta w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w wymiarze 1 etatu 2021-10-15 13:17
dokument Nabór Nr 20/2021 na stanowisko Administrator w wymiarze 1/2 etatu. 2021-10-15 13:11
dokument Wynik naboru Nr 13/2021 na stanowisko Administratora w wymiarze 1/2 etatu 2021-10-15 11:32
dokument zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego 2021-10-11 15:09
dokument Nabór Nr 19/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-10-01 15:22
dokument Wynik naboru Nr 16/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2021-10-01 15:20
dokument Nabór Nr 18/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-09-23 15:09
dokument Nabór Nr 17/2021 na stanowisko Referent w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-09-10 11:46
dokument Nabór na stanowisko Psycholog w W PROJEKCIE SAMODZIELNI KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE 2021-10-12 14:53
dokument Nabór Nr 16/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-08-24 15:13
dokument Wynik naboru Nr 14/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2021-08-24 15:10
dokument Nabór Nr 15/2021 na stanowisko Referent w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-08-16 15:17
dokument Wynik naboru Nr 12/2021 na stanowisko Główny Specjalista w wymiarze 1 etatu 2021-08-06 16:33
dokument Wynik naboru Nr 09/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2021-07-30 14:27
dokument Wynik naboru Nr 10/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2021-07-30 14:26
dokument Nabór Nr 13/2021 na stanowisko Administratora w wymiarze 0,5 etatu. - dokument stracił ważność 2021-07-30 14:24
dokument Wynik naboru Nr 08/2021 na stanowisko Administratora w wymiarze 0,5 etatu. 2021-07-30 14:21
dokument Nabór Nr 14/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-07-30 14:18
dokument Wynik naboru Nr 11/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym 2021-07-30 14:14
dokument Nabór Nr 12/2021 na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-07-23 15:18
dokument Wynik naboru Nr 07/2021 na stanowisko Głównego Specjalisty 2021-07-23 15:16
dokument Nabór Nr 11/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-07-15 13:17
dokument Nabór Nr 10/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-07-15 13:16
dokument Nabór Nr 09/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-07-15 13:15
dokument Nabór Nr 08/2021 na stanowisko Administratora w wymiarze 1/2 etatu. - dokument stracił ważność 2021-07-15 13:12
dokument Wynik naboru Nr 06/2021 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście - dokument stracił ważność 2021-07-15 13:10
dokument Wynik naboru Nr 05/2021 na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2021-07-08 15:03
dokument Wynik naboru Nr 04/2021 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2021-07-08 15:00
dokument Nabór Nr 07/2021 na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-07-15 13:36
dokument Nabór Nr 06/2021 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-06-18 16:13
dokument Nabór Nr 05/2021 na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-06-14 15:05
dokument Nabór Nr 04/2021 na stanowisko Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-05-17 15:24
dokument Wynik naboru Nr 03/2021 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2021-05-17 15:21
dokument Nabór Nr 03/2021 na stanowisko Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-04-20 08:45
dokument Wynik naboru Nr 02/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Ksiegowym - dokument stracił ważność 2021-03-12 12:53
dokument Wynik naboru Nr 01/2021 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2021-03-01 11:58
dokument Nabór na stanowisko Kierowcy Samochodu Towarowo-Osobowego - dokument stracił ważność 2021-02-17 13:58
dokument Nabór Nr 02/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-02-15 15:18
dokument Nabór Nr 01/2021 na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2021-02-17 09:33
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego - dokument stracił ważność 2020-11-19 09:02
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2020-11-12 11:48
dokument Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w ramach Projektu Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - dokument stracił ważność 2020-06-05 13:25
dokument Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej 2020-01-07 15:15
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert 2019-12-16 12:06
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2019-12-16 08:43
dokument MOPR Szczecin poszukuje Pracownika (specjalisty) do pracy z osobami będącymi w procesie usamodzielniania w pieczy zastępczej 2019-12-05 10:24
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej okreslonego w art 4 ust. 1 pkt , pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2019-12-16 12:03
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji seksualnej - dokument stracił ważność 2019-11-08 08:21
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji sekseualnej - dokument stracił ważność 2019-10-28 14:28
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego na potrzeby MOPR Szczecin - dokument stracił ważność 2019-10-28 11:32
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 , pkt 10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej - dokument stracił ważność 2019-11-18 14:49
dokument Nabór na stanowisko Psychologa w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - dokument stracił ważność 2021-05-26 12:19
dokument Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2019-06-19 12:42
dokument Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu ziemnego użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2018-11-29 08:59
dokument Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
dokument Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54