Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2020-10-22 14:01
dokument Nabór Nr 10/2024 na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Ogólnobudowlanych w Dziale Organizacyjnym 2024-06-11 14:57
dokument Wynik naboru Nr 08/2024 na stanowisko Specjalista ds. Ogólnobudowlanych 2024-06-11 14:52
dokument Wynik naboru Nr 06/2024 na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Wsparcia Rodziny 2024-05-29 11:22
dokument Wynik naboru Nr 07/2024 na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym 2024-05-29 11:09
dokument Nabór Nr 09/2024 na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Specjalista w Samodzielnej Sekcji ds Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2024-05-29 11:23
dokument Nabór Nr 8/2024 na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Ogólnobudowlanych w wymiarze 1 etatu. 2024-06-06 13:59
dokument Prowadzenie Superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2024-05-10 10:32
dokument Nabór Nr 7/2024 na stanowisko Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2024-04-26 14:26
dokument Nabór Nr 6/2024 na stnowisko Referent w Dziale Wsparcia Rodziny w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2024-04-26 14:24
dokument Wynik Naboru Nr 5/2024 na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu 2024-04-26 14:27
dokument Doczyszczanie mieszkań klientów MOPR 2024-02-28 12:26
dokument Wynik naboru 15/2023 na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2024-02-27 13:45
dokument Wynik Naboru Nr 02/2024 na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Specjalista w Samodzielnej Sekcji ds Szkoleń i Funduszy Zewnetrznych w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2024-02-27 11:48
dokument Doczyszczanie mieszkań klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2024-02-08 14:01
dokument Wynik naboru Nr 01/2024 na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2024-02-27 11:44
dokument czyszczenie zewnętrznego i wewnętrznego samochodów będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2024-01-19 12:06
dokument Usługa mycia zewnętrznego samochodów będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, typu ?bus? - dokument stracił ważność 2024-01-15 12:07
dokument Konsultacje w celu określenia stanu psychicznego osób wskazanych przez zamawiającego 2023-12-28 15:53
dokument Udział osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub ratownika medycznego w podjęciu decyzji o odbiorze dziecka - dokument stracił ważność 2024-01-10 09:08
dokument Wykonanie oraz dostawa 117 szt. paczek wigilijnych dla osób ubogich i bezdomnych w Szczecinie 2023-12-14 13:13
dokument Oferta Pracy na Stanowisko p.o Kierownika Sekcji ds Domów Pomocy Społecznej w Dziale Instytucji w wymierze 1 etatu na umowę zastępstwa - dokument stracił ważność 2023-11-24 09:58
dokument Kompleks szkoleń na ratowników wodnych dla uczestników projektu ?UKRAINA BLIŻEJ NAS" 2023-10-17 14:03
dokument Wynik naboru Nr 13/2023 na stanowisko Główny Specjalista w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2023-09-26 12:56
dokument Wynik naboru Nr 14/2023 na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Osób Starszych Osób z Niepełnosprawnością i Mieszkań Chronionych w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2023-09-26 12:54
dokument Nabór na stanowisko Młodszego Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument stracił ważność 2023-09-26 12:49
dokument Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument stracił ważność 2023-09-26 12:50
dokument Wynik zapytania ofertowego Dostawa ?opasek bezpieczeństwa? wraz ze świadczeniem usługi całodobowej opieki na odległość dla mieszkańców Miasta Szczecin w wieku 65 lat i więcej 2023-08-09 07:52
dokument Dostawa ?opasek bezpieczeństwa? wraz ze świadczeniem usługi całodobowej opieki na odległość dla mieszkańców Miasta Szczecin w wieku 65 lat i więcej 2023-07-28 11:46
dokument świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2023-01-03 14:54
dokument Usługi zdalnego monitoringu elektronicznego. - dokument stracił ważność 2022-12-27 10:18
dokument Wynajęcie kontenera magazynowego o wymiarach 2m na 5m 2022-12-05 10:57
dokument Wynik zapytania ofertowego II pn. Dostawa opasek bezpieczeństwa wraz ze świadczeniem usług całodobowej opieki na odległość - dokument stracił ważność 2022-09-16 13:11
dokument zapytanie ofertowe Dostawa opasek bezpieczeństwa wraz ze świadczeniem usługi całodobowej opieki na odległość dla mieszkańców Miasta Szczecin w wieku 65 lat i więcej - dokument stracił ważność 2022-08-31 15:00
dokument Wynik zapytania ofertowegopn Dostawa opasek bezpieczeństwa wraz ze świadczeniem usług całodobowej opieki na odległość - dokument stracił ważność 2022-06-06 15:43
dokument zapytenie ofertowe na dostawę " opasek bezpieczeństwa " wraz ze świadczeniem usługi całodobowej opieki na odległość - dokument stracił ważność 2022-05-19 13:59
dokument Ocena stanu zdrowia dziecka przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarz w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka - dokument stracił ważność 2021-12-30 09:50
dokument Świadczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2021-12-30 09:38
dokument zapytanie ofertowe na wynajęcie kontenera magazynowego 2021-12-14 14:49
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla lokalizacji z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi 2021-11-09 13:25
dokument zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego 2021-10-11 15:09
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego - dokument stracił ważność 2020-11-19 09:02
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2020-11-12 11:48
dokument Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej 2020-01-07 15:15
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert 2019-12-16 12:06
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2019-12-16 08:43
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej okreslonego w art 4 ust. 1 pkt , pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2019-12-16 12:03
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji seksualnej - dokument stracił ważność 2019-11-08 08:21
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji sekseualnej - dokument stracił ważność 2019-10-28 14:28
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego na potrzeby MOPR Szczecin - dokument stracił ważność 2019-10-28 11:32
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 , pkt 10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej - dokument stracił ważność 2019-11-18 14:49
dokument Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu ziemnego użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2018-11-29 08:59
dokument Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18