Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2020-10-22 14:01
dokument Nabór Nr 10/2023 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-04-27 15:23
dokument Nabór Nr 09/2023 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-04-20 11:25
dokument Nabór Nr 08/2023 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-04-18 13:01
dokument Wynik naboru Nr 07/2023 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu 2023-04-18 12:52
dokument Nabór Nr 07/2023 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-03-22 15:14
dokument Nabór Nr 07/2023 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-03-22 15:14
dokument Wynik naboru Nr 05/2023 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu 2023-03-22 15:12
dokument Nabór Nr 06/2023 na stanowisko Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-03-10 15:25
dokument Nabór Nr 05/2023 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-03-09 12:45
dokument Wynik naboru Nr 04/2023 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu. 2023-03-09 12:43
dokument Wynik naboru Nr 02/2023 na stanowisko Referent w Zespole ds. Procedury Niebieskie Karty w wymiarze 1 etatu. 2023-03-07 15:23
dokument Wynik naboru Nr 01/2023 na stanowisko Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu. 2023-03-07 15:19
dokument Nabór Nr 04/2023 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-02-24 15:14
dokument Nabór nr 03/2023 na stanowisko Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2023-02-23 15:29
dokument Nabór Nr 02/2023 na stanowisko Referent w Zespole ds. Procedury Niebieskie Karty w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-01-24 15:12
dokument Nabór Nr 1/2023 na stanowisko Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2023-01-24 15:10
dokument świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2023-01-03 14:54
dokument Wynik naboru Nr 28/2022 na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2022-12-30 10:48
dokument Wynik naboru Nr 30/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-12-30 10:18
dokument Wynik naboru Nr 31/2022 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2022-12-30 09:22
dokument Wynik naboru Nr 33/2022 na stanowisko Referenta w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2022-12-30 08:21
dokument Usługi zdalnego monitoringu elektronicznego. - dokument stracił ważność 2022-12-27 10:18
dokument Wynajęcie kontenera magazynowego o wymiarach 2m na 5m 2022-12-05 10:57
dokument Wynik naboru Nr 29/2022 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2022-10-13 12:02
dokument Wynik zapytania ofertowego II pn. Dostawa opasek bezpieczeństwa wraz ze świadczeniem usług całodobowej opieki na odległość - dokument stracił ważność 2022-09-16 13:11
dokument zapytanie ofertowe Dostawa opasek bezpieczeństwa wraz ze świadczeniem usługi całodobowej opieki na odległość dla mieszkańców Miasta Szczecin w wieku 65 lat i więcej - dokument stracił ważność 2022-08-31 15:00
dokument NABÓR NA STANOWISKO TERAPEUTY W PROJEKCIE "UKRAINA BLIŻEJ NAS" - dokument stracił ważność 2022-08-11 15:29
dokument Wynik zapytania ofertowegopn Dostawa opasek bezpieczeństwa wraz ze świadczeniem usług całodobowej opieki na odległość - dokument stracił ważność 2022-06-06 15:43
dokument zapytenie ofertowe na dostawę " opasek bezpieczeństwa " wraz ze świadczeniem usługi całodobowej opieki na odległość - dokument stracił ważność 2022-05-19 13:59
dokument Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w PROJEKCIE SAMODZIELNI KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE - dokument stracił ważność 2022-12-28 10:48
dokument Nabór na stanowisko Specjalisty Pracy z Rodziną w Zespole Intensywnej pracy z Rodziną w PROJEKCIE SAMODZIELNI KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE - dokument stracił ważność 2022-02-18 15:05
dokument Nabór na stanowisko Psycholog w PROJEKCIE SAMODZIELNI KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE - dokument stracił ważność 2022-08-23 17:30
dokument Ocena stanu zdrowia dziecka przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarz w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka - dokument stracił ważność 2021-12-30 09:50
dokument Świadczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2021-12-30 09:38
dokument zapytanie ofertowe na wynajęcie kontenera magazynowego 2021-12-14 14:49
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla lokalizacji z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi 2021-11-09 13:25
dokument zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego 2021-10-11 15:09
dokument Nabór na stanowisko Psycholog w W PROJEKCIE SAMODZIELNI KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE - dokument stracił ważność 2022-02-18 13:09
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego - dokument stracił ważność 2020-11-19 09:02
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2020-11-12 11:48
dokument Nabór na stanowisko Opiekun, Opiekun Środowiskowy w ramach Projektu CZTERY KĄTY NA TRZECI WIEK - dokument stracił ważność 2021-10-18 13:16
dokument Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w ramach Projektu Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - dokument stracił ważność 2020-06-05 13:25
dokument Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej 2020-01-07 15:15
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert 2019-12-16 12:06
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2019-12-16 08:43
dokument MOPR Szczecin poszukuje Pracownika (specjalisty) do pracy z osobami będącymi w procesie usamodzielniania w pieczy zastępczej 2019-12-05 10:24
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej okreslonego w art 4 ust. 1 pkt , pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2019-12-16 12:03
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji seksualnej - dokument stracił ważność 2019-11-08 08:21
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji sekseualnej - dokument stracił ważność 2019-10-28 14:28
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego na potrzeby MOPR Szczecin - dokument stracił ważność 2019-10-28 11:32
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 , pkt 10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej - dokument stracił ważność 2019-11-18 14:49
dokument Nabór na stanowisko Psychologa w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - dokument stracił ważność 2021-05-26 12:19
dokument Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2019-06-19 12:42
dokument Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu ziemnego użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2018-11-29 08:59
dokument Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18