Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nabór nr 27/2020 na stanowisko urzędnicze Kierownik ROPR Śródmieście w wymiarze etatu 2020-09-14 15:29
dokument Nabór nr 26/2020 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2020-09-04 15:17
dokument Nabór nr 25/2020 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2020-08-11 08:28
dokument Wynik Naboru 23/2020 na stanowisko Podinspektora w Zespole ds. Procedury Niebieskie Karty w wymiarze 1 etatu. 2020-07-09 15:10
dokument Wynik Naboru 22/2020 na stanowisko Referenta w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu. 2020-07-09 14:55
dokument Wynik Naboru 21/2020 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu. - dokument stracił ważność 2020-06-16 14:43
dokument Wynik Naboru 19/2020 na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2020-06-16 14:29
dokument Nabór na stanowisko Opiekun, Opiekun Środowiskowy w ramach Projektu CZTERY KĄTY NA TRZECI WIEK 2020-09-18 09:52
dokument Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w ramach Projektu Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - dokument stracił ważność 2020-06-05 13:25
dokument Wynik Naboru 18/2020 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu. 2020-05-18 14:59
dokument Wynik Naboru 17/2020 na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2020-05-18 14:55
dokument Wynik Naboru 16/2020 na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2020-05-18 14:56
dokument Wynik Naboru 08/2020 na stanowisko Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2020-05-18 14:39
dokument Wynik Naboru 14/2020 na stanowisko Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2020-04-22 12:05
dokument Wynik Naboru 10/2020 na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1/2 etatu - dokument stracił ważność 2020-04-22 12:07
dokument Wynik Naboru 09/2020 na stanowisko Inspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2020-04-22 12:02
dokument Nabór na stanowisko Robotnika Gospodarczego w Dziale Organizacyjnym - dokument stracił ważność 2020-02-07 15:04
dokument Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej 2020-01-07 15:15
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert 2019-12-16 12:06
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2019-12-16 08:43
dokument MOPR Szczecin poszukuje Pracownika (specjalisty) do pracy z osobami będącymi w procesie usamodzielniania w pieczy zastępczej 2019-12-05 10:24
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej okreslonego w art 4 ust. 1 pkt , pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2019-12-16 12:03
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji seksualnej - dokument stracił ważność 2019-11-08 08:21
dokument Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji sekseualnej - dokument stracił ważność 2019-10-28 14:28
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego na potrzeby MOPR Szczecin - dokument stracił ważność 2019-10-28 11:32
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 , pkt 10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej - dokument stracił ważność 2019-11-18 14:49
dokument Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2019-06-19 12:42
dokument Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu ziemnego użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2018-11-29 08:59
dokument Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
dokument Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54