herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:19
Nabór Nr 15/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów 2018-05-14 14:16
Nabór Nr 14/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2018-05-14 14:14
Nabór Nr 13/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-05-14 14:11
Nabór Nr 12/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor w samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-05-14 14:10
Wynik Naboru Nr 10 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli 2018-05-14 14:04
Wynik Naboru Nr 11/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli 2018-05-14 13:36
Nabór nr 10/18 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-04-26 13:45
Nabór nr 11/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-04-26 13:42
Wynik Naboru Nr 8/18 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli 2018-04-26 13:37
Wynik Naboru Nr 09/18 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli 2018-04-26 13:36
Wynik Naboru Nr 07/2018 na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-03-20 15:19
Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
Wynik Naboru Nr 05/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej 2018-03-15 10:39
Wynik Naboru Nr 06/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże 2018-03-15 10:25
Wynik naboru Nr 02/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-03-15 09:40
Wynik naboru Nr 01/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-03-15 09:32
Wynik Naboru Nr 04/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej 2018-03-14 14:45
Wynik Naboru Nr 03/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-02-01 12:36
Wynik Naboru Nr 11/2017 na stanowisko Podinspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-01-04 14:46
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54
Prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-04-28 15:49
rozeznanie rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. dwie edycje programu. 2017-03-09 09:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:22