herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:19
Nabór Nr 6/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu 2018-02-19 13:00
Nabór Nr 5/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-02-19 12:57
Nabór Nr 04/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-02-08 09:35
Wynik Naboru Nr 03/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-02-01 12:36
Nabór Nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu 2018-01-19 14:45
Nabór Nr 2/2017 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziele Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-01-04 14:52
Nabór Nr 1/2017 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziele Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-01-04 14:49
Wynik Naboru Nr 11/2017 na stanowisko Podinspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-01-04 14:46
Nabór Nr 11/2017 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu 2017-12-13 13:52
Wynik Naboru nr 10/2017 na stanowisko referenta w Dziale Organizacyjnym 2017-12-05 14:58
Wynik naboru Nr 9 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym 2017-12-05 14:58
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo) 2017-10-30 09:01
Wynik Naboru Nr 8/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej 2017-12-05 14:58
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54
Prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-04-28 15:49
rozeznanie rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. dwie edycje programu. 2017-03-09 09:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:22