Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nabór nr 01/2020 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2020-01-28 15:20
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej 2020-01-07 15:15
Wynik Naboru Nr 19/2019 na stanowisko Specjalisty w Samodzielnej Sekcji ds Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu 2019-12-24 10:47
Nabór na stanowisko Referenta w Powiatowym Zespole ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2019-12-20 09:52
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Powiatowym Zespole ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2019-12-20 09:49
Wynik Naboru Nr 18/2019 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2019-12-16 14:19
Wynik Naboru Nr 17/2019 na stanowisko Inspektora w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze 1 etatu 2019-12-16 13:59
Unieważnienie otwartego konkursu ofert 2019-12-16 12:06
Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług zdalnego monitoringu elektronicznego - dokument stracił ważność 2019-12-16 08:43
MOPR Szczecin poszukuje Pracownika (specjalisty) do pracy z osobami będącymi w procesie usamodzielniania w pieczy zastępczej 2019-12-05 10:24
Nabór Nr 19/2019 na stanowisko Specjalisty w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2019-12-03 15:14
Nabór Nr 18/2019 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2019-11-28 10:24
Wynik Naboru Nr 14/2019 na stanowisko Kierownik Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym wymiarze 1 etatu 2019-11-27 13:23
Wynik Naboru Nr 16/2019 na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu 2019-12-16 14:19
Nabór Nr 17/2019 na stanowisko urzędnicze Inspektor w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu 2019-11-26 11:24
Wynik Naboru Nr 15/2019 na stanowisko Inspektora w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze 1 etatu 2019-11-26 11:18
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej okreslonego w art 4 ust. 1 pkt , pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - dokument stracił ważność 2019-12-16 12:03
Nabór na stanowisko Terapeuty w Dziale Interwencji Kryzysowej w wymiarze 3/4 etatu 2019-11-08 12:51
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji seksualnej - dokument stracił ważność 2019-11-08 08:21
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia z edukacji sekseualnej - dokument stracił ważność 2019-10-28 14:28
Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa gazowego na potrzeby MOPR Szczecin - dokument stracił ważność 2019-10-28 11:32
Nabór Nr 15/2019 na stanowisko urzędnicze Inspektor w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu 2019-10-16 15:10
Nabór Nr 14/2019 na wolne Kierownicze stanowisko Urzędnicze Kierownik Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w wymiarze 1 etatu. - dokument stracił ważność 2019-09-24 14:30
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 , pkt 10 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej - dokument stracił ważność 2019-11-18 14:49
Nabór Nr 13/2019 na wolne Kierownicze stanowisko Urzędnicze Kierownik Sekcji ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2019-09-13 11:47
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2019-06-19 12:42
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu ziemnego użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2018-11-29 08:59
Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54