herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:19
Wynik Naboru Nr 41/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 1 etatu 2018-12-04 13:52
Wynik Naboru Nr 40/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-12-04 13:51
Wynik Naboru 39/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-12-04 13:49
Wynik Naboru 38/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2018-12-04 13:47
Wynik Naboru Nr 37/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu 2018-12-04 13:46
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu ziemnego użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2018-11-29 08:59
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Specjalistycznym Zespole ds. Pomocy Osobom Starszym 2018-10-05 14:55
Wynik Naboru Nr 26/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 14:09
Wynik Naboru Nr 35/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 2 etatów 2018-10-03 14:05
Wynik naboru Nr 34/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 12:12
Wynik Naboru Nr 32/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 09:10
Wynik Naboru Nr 31/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym 2018-10-03 08:59
Wynik Naboru Nr 30/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu 2018-10-03 08:41
Wynik Naboru Nr 29/2018 na stanowisko Referenta w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 08:38
Wynik Naboru Nr 27/2018 na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:25
Wynik Naboru Nr 26/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:20
Wynik Naboru 25/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2018-10-02 11:38
Wynik Naboru Nr 24/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu 2018-08-30 15:12
Wynik naboru Nr 23/2018 na stanowisko Inspektora ds BHP w wymiarze 1/2 etatu 2018-08-30 15:10
Wynik naboru Nr 21/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:06
Wynik Naboru Nr 20/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:02
Wynik Naboru Nr 19/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym 2018-08-07 10:51
Wynik naboru Nr 22/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli 2018-08-07 10:44
Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
Wynik Naboru Nr 03/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-02-01 12:36
Wynik Naboru Nr 11/2017 na stanowisko Podinspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-01-04 14:46
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54
Prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-04-28 15:49
rozeznanie rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. dwie edycje programu. 2017-03-09 09:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:22