herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:19
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo) 2017-09-01 15:00
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2017-09-11 11:53
Wynik Naboru na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej 2017-08-28 11:22
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 2 etatów 2017-08-18 15:00
Wynik Naboru na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej 2017-07-31 15:08
Wynik Naboru na stanowisko Doradcy Zawodowego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2017-07-28 15:29
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2017-07-27 11:27
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu 2017-07-10 10:30
Nabór na stanowisko urzędnicze Doradca Zawodowy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wymiarze 1 etatu 2017-07-05 15:00
Wynik naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu 2017-06-29 10:16
Wynik naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej III w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu 2017-06-29 10:11
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54
Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej IV w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze 1 etatu 2017-06-14 15:57
Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu 2017-06-14 15:53
Wynik naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej I w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu 2017-06-14 15:46
Prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-04-28 15:49
rozeznanie rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. dwie edycje programu. 2017-03-09 09:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:22