herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:19
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Specjalistycznym Zespole ds. Pomocy Osobom Starszym 2018-10-05 14:55
Wynik Naboru Nr 26/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 14:09
Nabór Nr 41/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 14:07
Wynik Naboru Nr 35/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 2 etatów 2018-10-03 14:05
Wynik naboru Nr 34/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 12:12
Nabór Nr 40/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów 2018-10-03 12:03
Nabór Nr 33/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów 2018-10-03 12:02
Nabór nr 39/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 09:18
Wynik Naboru Nr 32/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 09:10
Nabór Nr 38/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 08:58
Wynik Naboru Nr 31/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym 2018-10-03 08:59
Nabór Nr 37/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu 2018-10-03 08:45
Wynik Naboru Nr 30/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu 2018-10-03 08:41
Wynik Naboru Nr 29/2018 na stanowisko Referenta w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu 2018-10-03 08:38
Nabór Nr 36/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu 2018-09-05 14:10
Nabór 35/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 2 etatów 2018-09-05 14:10
Nabór Nr 34/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-09-05 14:11
Wynik Naboru Nr 28/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 3 etatów 2018-08-30 15:26
Wynik Naboru Nr 27/2018 na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:25
Nabór Nr 33/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów 2018-08-30 15:23
Nabór Nr 32/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:22
Wynik Naboru Nr 26/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:20
Nabór Nr 31/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:18
Wynik Naboru 25/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2018-10-02 11:38
Nabór Nr 30/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu 2018-08-30 15:14
Wynik Naboru Nr 24/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu 2018-08-30 15:12
Wynik naboru Nr 23/2018 na stanowisko Inspektora ds BHP w wymiarze 1/2 etatu 2018-08-30 15:10
Nabór Nr 29/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:08
Wynik naboru Nr 21/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:06
Wynik Naboru Nr 20/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu 2018-08-30 15:02
Wynik Naboru Nr 19/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym 2018-08-07 10:51
Wynik naboru Nr 22/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli 2018-08-07 10:44
Wynik Naboru Nr 16/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli 2018-07-20 15:27
Wynik Naboru Nr 17/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym 2018-07-18 14:14
Wynik Naboru Nr 15/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów 2018-07-02 15:22
Wynik Naboru Nr 14/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym 2018-07-02 15:16
Wynik Naboru Nr 13/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli 2018-07-02 14:50
Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
Wynik Naboru Nr 03/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-02-01 12:36
Wynik Naboru Nr 11/2017 na stanowisko Podinspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-01-04 14:46
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54
Prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-04-28 15:49
rozeznanie rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. dwie edycje programu. 2017-03-09 09:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:22