herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:19
NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE 2018-03-30 10:50
NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE 2018-03-30 10:46
Wynik Naboru Nr 07/2018 na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-03-20 15:19
Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
Wynik Naboru Nr 05/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej 2018-03-15 10:39
Wynik Naboru Nr 06/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże 2018-03-15 10:25
Wynik naboru Nr 02/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-03-15 09:40
Wynik naboru Nr 01/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-03-15 09:32
Wynik Naboru Nr 04/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej 2018-03-14 14:45
Wynik Naboru Nr 03/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-02-01 12:36
Wynik Naboru Nr 11/2017 na stanowisko Podinspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-01-04 14:46
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54
Prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-04-28 15:49
rozeznanie rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. dwie edycje programu. 2017-03-09 09:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:22