herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:19
Nabór Nr 28/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 3 etatów 2018-08-10 14:43
Nabór Nr 27/2018 na stanowisko urzędnicze Główny Specjalista w wymiarze 1 etatu 2018-08-10 14:42
Nabór Nr 24/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu 2018-08-07 10:55
Nabór Nr 25/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2018-08-07 10:53
Wynik Naboru Nr 19/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym 2018-08-07 10:51
Nabór Nr 26/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-08-07 10:49
Wynik naboru Nr 22/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli 2018-08-07 10:44
Nabór Nr 23/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. BHP w wymiarze 1/2 etatu 2018-07-23 14:54
Nabór nr 22/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-07-20 15:35
Nabór Nr 21/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu 2018-07-20 15:33
Nabór Nr 20/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu 2018-07-20 15:31
Wynik Naboru Nr 16/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli 2018-07-20 15:27
Wynik Naboru Nr 17/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym 2018-07-18 14:14
Nabór Nr 19/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2018-07-18 14:12
Wynik Naboru Nr 15/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów 2018-07-02 15:22
Wynik Naboru Nr 14/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym 2018-07-02 15:16
Wynik Naboru Nr 13/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli 2018-07-02 14:50
Wynik Naboru Nr 12/2018 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli 2018-07-02 14:48
Wynik Naboru Nr 10 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli 2018-05-14 14:04
Wynik Naboru Nr 11/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli 2018-05-14 13:36
Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
Wynik Naboru Nr 03/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-02-01 12:36
Wynik Naboru Nr 11/2017 na stanowisko Podinspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2018-01-04 14:46
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54
Prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-04-28 15:49
rozeznanie rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. dwie edycje programu. 2017-03-09 09:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:22