herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:19
Nabór Nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2019-01-28 14:28
Nabór Nr 2/2019 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu 2019-01-28 14:26
Nabór Nr 1/2019 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziele Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu 2019-01-16 14:57
Nabór Nr 45/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu - dokument stracił ważność 2018-12-19 12:36
Nabór nr 44/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu 2018-12-19 10:48
Wynik Naboru Nr 41/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 1 etatu 2018-12-04 13:52
Wynik Naboru Nr 40/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu 2018-12-04 13:51
Wynik Naboru 39/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu 2018-12-04 13:49
Wynik Naboru 38/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu 2018-12-04 13:47
Wynik Naboru Nr 37/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu 2018-12-04 13:46
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego do punktów poboru gazu ziemnego użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2018-11-29 08:59
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Specjalistycznym Zespole ds. Pomocy Osobom Starszym 2018-10-05 14:55
Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja 2018-03-19 13:18
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego 2017-06-21 09:54
Prowadzenie pogłębionego programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-04-28 15:49
rozeznanie rynku na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 r. dwie edycje programu. 2017-03-09 09:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych 2016-04-05 12:22