herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-10-23 12:09:20
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestników Klubu Integracji Społecznej Anna Sankowska 2018-10-09 12:44:12
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestników Klubu Integracji Społecznej Anna Sankowska 2018-10-08 09:23:32
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Specjalistycznym Zespole ds. Pomocy Osobom Starszym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-05 14:55:42
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Specjalistycznym Zespole ds. Pomocy Osobom Starszym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-05 14:55:03
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestników Klubu Integracji Społecznej Anna Sankowska 2018-10-04 15:11:50
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-10-04 14:21:16
Wynik Naboru Nr 26/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 14:09:32
Nabór Nr 41/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 14:07:35
Wynik Naboru Nr 35/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 14:05:20
Wynik naboru Nr 34/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 12:12:29
Nabór Nr 40/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 12:03:39
Nabór Nr 33/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 12:02:07
Nabór nr 39/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 09:18:54
Nabór nr 39/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 09:18:13
Wynik Naboru Nr 32/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 09:10:28
Wynik Naboru Nr 31/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 08:59:19
Nabór Nr 38/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 08:58:46
Wynik Naboru Nr 31/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 08:47:41
Nabór Nr 37/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 08:45:03
Wynik Naboru Nr 30/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 08:41:02
Wynik Naboru Nr 29/2018 na stanowisko Referenta w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 08:38:39
Wynik Naboru 25/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-02 11:38:14
organizacja kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-09-26 09:50:32
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-09-07 11:08:01
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ? pełnoletniej młodzieży po opuszczeniu pieczy zastępczej Anna Sankowska 2018-09-07 10:51:44
Nabór Nr 34/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:11:55
Nabór 35/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:10:54
Nabór Nr 36/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:10:13
Nabór 35/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:08:05
Nabór Nr 34/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:06:33
Wynik Naboru Nr 28/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 3 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:26:40
Wynik Naboru Nr 27/2018 na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:25:24
Nabór Nr 33/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:23:58
Nabór Nr 32/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:22:32
Wynik Naboru Nr 26/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:20:35
Nabór Nr 31/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:18:26
Wynik Naboru 25/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:16:37
Nabór Nr 30/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:14:41
Wynik Naboru Nr 24/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:12:58