herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
organizacja zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie 2018-02-08 10:27
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2018-02-09 15:03
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2018-02-08 14:48
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa 2018-02-21 09:53
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa 2018-02-12 15:24
informacja o unieważnieniu postępowania na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionych dla osób w podeszłym wieku w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa 2018-01-05 15:42
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa 2018-01-05 15:42
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2018-01-22 11:18
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2017-12-27 12:00
Świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-12-27 11:59
świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-12-07 13:08
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2017-12-04 13:42
Informacja o udzieleniu zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-11-29 13:49
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa 2017-12-19 12:53
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-12-18 19:02
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-11-08 12:37
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-11-21 12:13
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-11-21 12:11
świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa 2017-10-11 14:10
Organizacja wyjazdu socjoterapeutycznego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin 2017-07-18 13:05
organizacja wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie objętych asystenturą rodzin wraz z osobami towarzyszącymi i dziećmi 2017-07-07 09:30
organizacja wyjazdu edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin 2017-06-05 08:26
zawarcie umowy na organizację zajęć kompensacynych dla uczestników projsketu Aktywna integracja w Szczecinie 2017-03-03 15:34
organizacja wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-04-04 14:29
Zawarcie umowy na organizację wyjazdu socjoterapeutycnego dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin 2017-02-17 14:59
Zawarcie umowy na organizację wyjazdów socjoterapeutycnych dl klientow Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej 2017-02-14 08:41
organizacja zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie 2017-02-09 14:57
organizacja wyjazdu socjoterapeutycnego dla osób niepełnosprawnych z wadą słucuhu wraz z członkami rodzin 2017-01-30 12:56
oorganizacja wyjazdów socjoterapeutycznych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej 2017-01-18 12:44
Informacja o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-01-09 12:09
Informacja o udzieleniu zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-01-09 12:07
Informacja o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2017-01-09 12:02
świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2016-12-21 07:38
Informacja o udzieleniu zamówienia na organizację wyjazdu integracyjno- psychologicznego dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu wraz z członkami rodzin 2016-12-20 10:17
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-12-20 11:08
świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-12-19 15:30
Zamówienie na usługę społeczną - organizacja wyjazdu integracyjno- psychologicznego dla osób z wadą słuchu wraz z członkami rodzin 2016-12-20 10:12