Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na

świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Numer postępowania: 341-19/14

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu

za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Firmy:

POLIS SECURITY GROUP Sp. z o.o.

ul. Potok 11, 70-812 Szczecin

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie
z kryterium oceny ofert, określonymi w siwz tj.: 

W kryterium cena 90% – 90 pkt,

W kryterium doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług dozoru obiektów Zamawiającego – 10% - 10 pkt,

Razem – 100 pkt.

Ponadto w postępowaniu złożyła ofertę firma :

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena 90 %

Kryterium doświadczenie osób wskazanych do świadczenia usług dozoru obiektów Zamawiającego

10 %

Suma punktów

1

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

76,60

6,67

83,27

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sankowska 23-12-2014 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sankowska 23-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2014 15:33