herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór Nr 5/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:37:36
Nabór Nr 04/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:37:34
Nabór Nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:37:29
Nabór Nr 2/2017 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziele Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:37:25
Nabór Nr 1/2017 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziele Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:37:20
Nabór Nr 11/2017 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-21 11:37:03
Wynik Naboru Nr 07/2018 na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-20 15:19:46
Wynik Naboru Nr 07/2018 na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-20 15:18:50
organizacja cyklu zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych o charakterze intrgracyjno-edukacyjnym dla uczestników Projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-03-19 14:49:30
Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja Anna Sankowska 2018-03-19 13:18:21
Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sperawców przemocy w rodzinie w 2018 roku I edycja Anna Sankowska 2018-03-19 13:15:06
Wynik Naboru Nr 05/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-15 10:39:01
Wynik Naboru Nr 06/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-15 10:25:59
Wynik naboru Nr 02/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-15 09:40:05
Wynik naboru Nr 02/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-15 09:39:53
Wynik naboru Nr 02/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-15 09:39:33
Wynik naboru Nr 01/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-15 09:32:19
Wynik Naboru Nr 04/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-14 14:45:43
Wynik Naboru Nr 04/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-03-14 14:44:46
organizację kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-03-08 08:02:33
organizacja zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-28 08:30:06
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-27 13:12:48
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-27 12:36:49
Nabór Nr 07/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-26 14:25:35
Nabór Nr 5/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-26 09:53:50
Nabór Nr 6/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-26 09:53:17
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-21 09:53:19
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-21 09:51:23
Nabór Nr 6/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-19 13:00:40
Nabór Nr 5/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-19 12:57:39
Nabór Nr 5/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-19 12:57:02
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-12 15:24:14
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-12 15:23:00
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-12 15:14:31
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-09 15:03:56
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-08 14:48:39
organizacja zajęć kompensacyjnych dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-08 10:27:03
Nabór Nr 04/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-02-08 09:35:13
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-02-06 15:25:39
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-02-06 13:01:57