herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Test - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:28:22
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:27:33
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:27:30
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:27:23
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:27:21
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:27:04
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:26:56
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:14:56
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 10:02:57
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 09:17:53
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 09:12:16
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 09:11:00
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 09:02:34
TEST - dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-19 08:57:49
Nabór Nr 42/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 15:25:16
Nabór Nr 30/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:34
Nabór Nr 31/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:29
Nabór Nr 32/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:26
Nabór Nr 34/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:22
Nabór 35/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:19
Nabór Nr 36/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:16
Nabór Nr 37/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:12
Nabór Nr 38/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:10
Nabór nr 39/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:07
Nabór Nr 33/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:05
Nabór Nr 40/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:51:03
Nabór Nr 41/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:50:58
Nabór Nr 29/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:50:52
Wynik Naboru Nr 16/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:50:36
Wynik Naboru Nr 17/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:50:26
Wynik Naboru Nr 15/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:50:14
Wynik Naboru Nr 14/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:50:09
Wynik Naboru Nr 13/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-11-15 11:50:02
Świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-11-09 08:29:24
- dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-09 08:20:25
- dokument usunięty Anna Sankowska 2018-11-09 08:20:11
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestników Klubu Integracji Społecznej Anna Sankowska 2018-11-06 09:33:39
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia Anna Sankowska 2018-11-06 09:08:04
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia Anna Sankowska 2018-11-05 12:30:36
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestników Klubu Integracji Społecznej Anna Sankowska 2018-11-05 12:30:14