herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:36:27
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:36:10
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:35:26
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2017-12-19 12:53:26
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-18 19:02:42
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-14 11:11:04
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-14 11:10:30
Nabór Nr 11/2017 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-13 13:52:29
świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-07 13:08:31
Wynik Naboru Nr 16/2016 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:46:02
Wynik Naboru Nr 16/2016 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:45:58
Wynik Naboru Nr 14/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:42:39
Wynik Naboru Nr 14/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:42:34
Wynik naboru Nr 05/2016 na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:34:31
Wynik naboru Nr 06/2016 na stanowisko urzędnicze Rady Prawnego w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:33:43
Wynik naboru Nr 07/2016 na stanowisko urzędnicze Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:32:41
Wynik naboru Nr 08/2016 na stanowisko urzędnicze p.o. Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej II w ROPR Zachód w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:31:52
Wynik Naboru Nr 10/2016 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:30:34
Wynik Naboru Nr 11/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:29:45
Wynik Naboru Nr 13/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:28:53
Wynik naboru Nr 03/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:27:15
Wynik Naboru Nr 13/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:25:56
Wynik Naboru Nr 01/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:37:58
Wynik Naboru Nr 01/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:37:53
Wynik Naboru Nr 02/2017 na stanowisko Pracownika Socjalnego w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:30:54
Wynik Naboru Nr 02/2017 na stanowisko Pracownika Socjalnego w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:30:49
Wynik Naboru Nr 03/2017 na stanowisko Referenta w ROPR PÓŁNOC w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:28:03
Wynik Naboru Nr 03/2017 na stanowisko Referenta w ROPR PÓŁNOC w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:27:57
Wynik naboru Nr 04/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej I w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:24:39
Wynik naboru Nr 05/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej III w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:23:02
Wynik naboru Nr 06/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:22:23
Wynik naboru Nr 06/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:21:46
Wynik naboru Nr 06/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:20:52
Wynik naboru Nr 06/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:20:41
Wynik Naboru Nr 7/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 08:17:28
Wynik naboru Nr 9 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:58:56
Wynik Naboru nr 10/2017 na stanowisko referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:58:54
Wynik Naboru Nr 8/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:58:14
Wynik Naboru nr 10/2017 na stanowisko referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:55:19
Wynik Naboru nr 10/2017 na stanowisko referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:55:00