herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik Naboru Nr 29/2018 na stanowisko Referenta w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-03 08:38:39
Wynik Naboru 25/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-10-02 11:38:14
organizacja kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-09-26 09:50:32
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-09-07 11:08:01
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ? pełnoletniej młodzieży po opuszczeniu pieczy zastępczej Anna Sankowska 2018-09-07 10:51:44
Nabór Nr 34/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:11:55
Nabór 35/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:10:54
Nabór Nr 36/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:10:13
Nabór 35/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:08:05
Nabór Nr 34/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-09-05 14:06:33
Wynik Naboru Nr 28/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 3 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:26:40
Wynik Naboru Nr 27/2018 na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:25:24
Nabór Nr 33/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:23:58
Nabór Nr 32/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:22:32
Wynik Naboru Nr 26/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:20:35
Nabór Nr 31/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:18:26
Wynik Naboru 25/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:16:37
Nabór Nr 30/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:14:41
Wynik Naboru Nr 24/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:12:58
Wynik naboru Nr 23/2018 na stanowisko Inspektora ds BHP w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:10:05
Nabór Nr 29/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:08:28
Wynik naboru Nr 21/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:06:54
Nabór Nr 21/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:04:06
Nabór Nr 19/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:04:02
Wynik Naboru Nr 12/2018 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:45
Wynik Naboru Nr 10 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:39
Wynik Naboru Nr 11/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:37
Nabór Nr 27/2018 na stanowisko urzędnicze Główny Specjalista w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:24
Nabór Nr 25/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:19
Nabór Nr 23/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. BHP w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:03:16
Wynik Naboru Nr 20/2018 na stanowisko Referenta w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 15:02:59
Nabór Nr 26/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-30 07:44:15
organizacja kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-08-29 11:07:49
Nabór Nr 28/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w wymiarze 3 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-28 13:00:03
Nabór Nr 24/2018 na stanowisko urzędnicze Inspektor Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-28 12:59:59
Nabór nr 22/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-28 12:59:53
Nabór Nr 20/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-08-28 12:59:48
organizacja kursu Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie Anna Sankowska 2018-08-22 15:33:51
Plan zamówień publicznych 2018 aktualizacja Anna Sankowska 2018-08-21 07:36:06
Plan zamówień publicznych 2018 aktualizacja Anna Sankowska 2018-08-21 07:35:02