herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik naboru Nr 9 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:50:31
Wynik naboru Nr 9 na stanowisko Referenta w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-05 14:50:24
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2017-12-04 13:42:38
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2017-12-04 13:36:41
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w wymiarze 1 i 1/2 etatu 2 osoby Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-04 12:50:38
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2017-11-30 13:23:33
Informacja o udzieleniu zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 13:49:41
Informacja o udzieleniu zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 13:49:28
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 09:16:55
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 09:16:35
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-29 09:16:10
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:33:29
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:33:08
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:32:47
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:06:07
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-28 15:05:47
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2017-11-28 10:51:15
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2017-11-28 10:49:13
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:10:39
Wynik Naboru Nr 7/2017 na stanowisko Referenta w Dziale Pieczy Zastępczej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:10:01
Wynik Naboru na stanowisko Doradcy Zawodowego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:09:55
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:09:51
Nabór na stanowisko urzędnicze Doradca Zawodowy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:09:46
Wynik naboru Nr 06/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:09:42
Wynik naboru Nr 05/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej III w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:09:35
Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej IV w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:09:29
Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:09:25
Wynik naboru Nr 04/2017 na stanowisko Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej I w ROPR Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:09:17
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:08:56
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-11-27 12:08:39
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-24 11:52:13
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-24 11:48:58
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-21 15:42:29
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-21 15:41:43
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-21 15:41:31
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-21 15:41:22
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-21 12:13:01
organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-21 12:11:20
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-21 11:18:45
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-11-20 11:38:45