herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-01-02 13:13:25
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-29 13:12:26
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-29 13:11:57
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-29 13:11:43
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-28 12:29:42
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-28 12:29:12
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2017-12-27 12:00:37
Świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-27 11:59:14
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-22 13:52:37
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-22 13:51:51
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-22 13:51:40
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-22 13:51:32
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-22 13:50:18
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-22 13:49:32
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:38:51
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:38:37
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:38:06
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:37:46
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:37:25
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:37:10
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:36:50
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:36:27
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:36:10
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-19 14:35:26
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będącym uczestnikami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2017-12-19 12:53:26
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-18 19:02:42
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-14 11:11:04
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-14 11:10:30
Nabór Nr 11/2017 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-13 13:52:29
świadczenie usług przygotowywania oraz dowozu posiłków dla osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2017-12-07 13:08:31
Wynik Naboru Nr 16/2016 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:46:02
Wynik Naboru Nr 16/2016 na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:45:58
Wynik Naboru Nr 14/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:42:39
Wynik Naboru Nr 14/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:42:34
Wynik naboru Nr 05/2016 na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:34:31
Wynik naboru Nr 06/2016 na stanowisko urzędnicze Rady Prawnego w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:33:43
Wynik naboru Nr 07/2016 na stanowisko urzędnicze Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:32:41
Wynik naboru Nr 08/2016 na stanowisko urzędnicze p.o. Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej II w ROPR Zachód w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:31:52
Wynik Naboru Nr 10/2016 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:30:34
Wynik Naboru Nr 11/2016 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-12-06 09:29:45