herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: p.o. Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej I w ROPR Prawobrzeże - w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:39
Wynik naboru Nr 08/2016 na stanowisko urzędnicze p.o. Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej II w ROPR Zachód w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:38
Wynik naboru Nr 07/2016 na stanowisko urzędnicze Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:35
Wynik naboru Nr 06/2016 na stanowisko urzędnicze Rady Prawnego w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:33
Wynik naboru Nr 05/2016 na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:30
Zapytanie ofertowe Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:29
Wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: p.o. Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej II w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Zachód w wymiarze całego etatu. Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:27
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:24
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:18
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w wymiarze 1 i 1/2 etatu 2 osoby Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:10
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:07
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji II ds. Domów Pomocy Społecznej w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:03
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:18:00
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:56
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:53
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:50
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej IV w ROPR Śródmieście Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:47
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:43
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji II ds. Domów Pomocy Społecznej w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:40
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:35
Nabór na wolne stanowisko: Psycholog w Dziale Pieczy Zastępczej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:31
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale ds. Kadr i Szkoleń w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:28
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej IV w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście w wymiarze całego etetu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w wymiarze 1 etatu w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:20
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w wymiarze 1 etatu w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w wymiarze 1 etatu w Dziale ds. Kadr i Szkoleń Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:13
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:10
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkań Chronionych w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:06
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkań Chronionych w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:17:03
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:57
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:52
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:48
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista ds. Ogólnobudowlanych w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:45
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:42
Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej w wymiarze 1 etatu w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:37
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista ds. Ogólnobudowlanych w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:31
Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Główny Specjalista ds. Ogólnobudowlanych w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:28
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista ds. Ogólnobudowlanych w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2017-03-10 14:16:25