herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór Nr 18/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-05 15:02:01
Ewelina Górna 2018-07-03 12:58:52
Nabór Nr 17/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Orgaznizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:31:09
Nabór Nr 16/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:28:54
Nabór Nr 16/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:26:11
Nabór Nr 16/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:26:04
Wynik Naboru Nr 15/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:22:58
Wynik Naboru Nr 14/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:16:54
Wynik Naboru Nr 13/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 14:50:16
Wynik Naboru Nr 12/2018 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 14:48:17
Ewelina Górna 2018-07-02 09:26:02
Ewelina Górna 2018-07-02 09:23:46
Ewelina Górna 2018-07-02 09:21:19
Ewelina Górna 2018-07-02 09:17:26
Ewelina Górna 2018-07-02 09:15:18
Ewelina Górna 2018-07-02 09:08:20
Ewelina Górna 2018-07-02 09:03:46
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-26 12:21:21
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-25 12:47:22
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-25 12:46:46
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-15 14:33:11
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-15 14:32:26
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w wieku poprodukcyjnym w ramach projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-06-13 13:19:36
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-07 11:23:48
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-06 14:04:18
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-05 12:10:35
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-05 12:09:43
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-05 12:09:21
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-30 14:32:31
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-30 14:29:41
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-30 14:29:23
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-30 14:29:08
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-30 14:28:59
Ewelina Górna 2018-05-25 14:30:34
Ewelina Górna 2018-05-24 13:30:19
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych Ewelina Górna 2018-05-24 13:29:33
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych - dokument usunięty Ewelina Górna 2018-05-24 13:27:25
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych - dokument usunięty Ewelina Górna 2018-05-24 13:27:20
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych Ewelina Górna 2018-05-24 13:26:22
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-05-23 16:13:07