Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wybór oferty na organizację szkolenia - Florysta - dokument usunięty   2019-06-06 14:08:52
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane dodatkowe w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:08:44
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane uzupełniające w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:08:33
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane dodatkowe w budynku przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:08:20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:08:11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu budynków położonych przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie - II etap - dokument usunięty   2019-06-06 14:07:56
Wybór oferty na organizację szkolenia - profesjonalny sprzedawca - dokument usunięty   2019-06-06 14:07:47
Zawarcie umów : sporządzanie informacji na potzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dokument usunięty   2019-06-06 14:07:38
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - zajęcia kompensacyjne - dokument usunięty   2019-06-06 14:07:29
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - kucharz małej gastronomii - dokument usunięty   2019-06-06 14:07:17
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - Opiekunka dziecięca - dokument usunięty   2019-06-06 14:07:07
Zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych - Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - dokument usunięty   2019-06-06 14:06:56
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: profesjonalny sprzedawca - dokument usunięty   2019-06-06 14:06:48
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Florysta - dokument usunięty   2019-06-06 14:06:41
zawarcie umowy na świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:06:19
Wybór oferty na organizację szkolenia - kucharz małej gastronomii - dokument usunięty   2019-06-06 14:06:11
Wybór oferty na organizację szkolenia - Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - dokument usunięty   2019-06-06 14:06:00
Wybór oferty na organizację szkolenia - zajęcia kompensacyjne - dokument usunięty   2019-06-06 14:05:48
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup bonów towarowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:05:38
Wybór oferty na organizację szkolenia - opiekunka dziecięca - dokument usunięty   2019-06-06 14:05:26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb MOPR w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:05:16
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: ?Zajęcia kompensacyjne? - dokument usunięty   2019-06-06 14:05:08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:05:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup bonów towarowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:04:45
Wybór oferty w postepowaniu na świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:04:35
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Kucharz małej gastronomii - dokument usunięty   2019-06-06 14:04:22
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Opiekunka dziecięca - dokument usunięty   2019-06-06 14:04:10
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:04:01
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) szkolenie: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - dokument usunięty   2019-06-06 14:03:54
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie dot. usług cyfrowych i analogowych - dokument usunięty   2019-06-06 14:03:47
zakup bonów towarowych na rzecz Miesjkiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:03:20
zawarcie umowy na świadczenie usług przeglądów, napraw i serwisu ogumeinia samochodów ekspolatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:03:09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:02:58
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na jednorazowym umyciu przez Wykonawcę podłóg, wc i łazienek w lokalach- pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:02:49
Informacja o unieważnieniu postępowania na "świadczenie usług przeglądów, napraw i serwisu ogumienia samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie" - dokument usunięty   2019-06-06 14:02:41
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości w lokalach i pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:02:25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:02:14
świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:01:53
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług przeglądów, napraw i serwisu ogumienia samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:01:44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty   2019-06-06 14:01:35