herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik Naboru Nr 30/2018 na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w wymiarze 1/2 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:21:00
Wynik Naboru Nr 31/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:20:56
Wynik Naboru Nr 32/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:20:53
Wynik naboru Nr 34/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:20:47
Wynik Naboru Nr 35/2018 na stanowisko Podinspektora w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-17 09:20:24
Nabór Nr 1/2019 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziele Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2019-01-16 14:57:10
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-15 14:41:25
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-15 11:31:41
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-15 11:31:38
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-11 14:08:36
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-11 13:21:02
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ? młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia Anna Sankowska 2019-01-11 12:04:29
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2019-01-10 13:49:12
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2019-01-10 13:44:02
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku Anna Sankowska 2019-01-09 16:18:14
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będacym uczestniukami projektu Kreator Bezpieczeństwa   2019-01-09 14:19:22
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego z elementami wizażu i stylizacji dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2019-01-08 14:38:28
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-08 13:38:44
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-08 13:37:06
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ? młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia Anna Sankowska 2019-01-08 11:54:55
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-08 09:49:29
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ? młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia Anna Sankowska 2019-01-07 18:44:30
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2019-01-07 14:17:24
organizacja wyjazdu integracyjno- edukacyjnego z elementami wizażu i stylizacji dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2019-01-07 14:17:09
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie   2019-01-07 14:16:39
organizację wyjazdu integracyjno- edukacyjnego z elementami wizażu i stylizacji dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2019-01-07 14:09:31
organizację wyjazdu integracyjno- edukacyjnego z elementami wizażu i stylizacji dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - dokument usunięty Anna Sankowska 2019-01-07 14:08:49
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-07 11:31:36
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-03 12:34:38
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-03 12:34:32
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-03 12:33:51
Świadczenie usług elektonicznego zabezpieczenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w sytuacji zagrożenia   2019-01-03 12:18:42
Świadczenie usług elektonicznego zabezpieczenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w sytuacji zagrożenia   2019-01-03 12:18:19
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-02 16:07:18
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-02 16:06:21
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-02 16:06:17
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Anna Sankowska 2019-01-02 16:05:49
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie   2019-01-02 15:11:57
Świadczenie usług elektonicznego zabezpieczenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w sytuacji zagrożenia Anna Sankowska 2018-12-27 11:38:52
Świadczenie usług opiekuńczych osobom zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin będacym uczestniukami projektu Kreator Bezpieczeństwa Anna Sankowska 2018-12-26 14:37:47