herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

www.mopr.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik naboru Nr 02/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:39:53
Wynik Naboru Nr 07/2018 na stanowisko Inspektora w Dziale Finansowo-Księgowym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:39:47
Wynik naboru Nr 01/2018 na stanowisko Kierownika Sekcji w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:39:25
Wynik Naboru Nr 04/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:39:09
Nabór Nr 17/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Orgaznizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:38:48
Nabór nr 10/18 na stanowisko urzędnicze Inspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:38:31
Nabór Nr 13/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:38:25
Nabór Nr 15/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:38:21
Nabór Nr 18/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:38:02
Nabór Nr 16/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:37:53
Nabór nr 11/2018 na stanowisko urzędnicze Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:37:30
Nabór nr 22/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:35:53
Nabór Nr 21/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:33:32
Nabór Nr 20/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:31:34
Wynik Naboru Nr 16/2018 na stanowisko Podinspektora w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-20 15:27:34
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-07-20 15:14:48
Wynik Naboru Nr 17/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-18 14:14:43
Nabór Nr 19/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Organizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-18 14:12:30
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-07-17 13:49:56
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-07-11 15:16:02
organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (wyjazd wakacyjny) Anna Sankowska 2018-07-06 13:18:19
Nabór Nr 18/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-05 15:02:01
Ewelina Górna 2018-07-03 12:58:52
Nabór Nr 17/2018 na stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Orgaznizacyjnym w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:31:09
Nabór Nr 16/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:28:54
Nabór Nr 16/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:26:11
Nabór Nr 16/2018 na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli w wymiarze 1 etatu - dokument usunięty Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:26:04
Wynik Naboru Nr 15/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Instytucji Pomocy Społecznej w wymiarze 2 etatów Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:22:58
Wynik Naboru Nr 14/2018 na stanowisko Referenta w Dziale Organizacyjnym Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 15:16:54
Wynik Naboru Nr 13/2018 na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 14:50:16
Wynik Naboru Nr 12/2018 na stanowisko Inspektora w Samodzielnej Sekcji ds Kontroli Anna Woźniakowska - Dziadosz 2018-07-02 14:48:17
Ewelina Górna 2018-07-02 09:26:02
Ewelina Górna 2018-07-02 09:23:46
Ewelina Górna 2018-07-02 09:21:19
Ewelina Górna 2018-07-02 09:17:26
Ewelina Górna 2018-07-02 09:15:18
Ewelina Górna 2018-07-02 09:08:20
Ewelina Górna 2018-07-02 09:03:46
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-26 12:21:21
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Anna Sankowska 2018-06-25 12:47:22