Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2024-03-28 12:59 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2024-02-22 14:29 Po terminie składania ofert
Świadczenie przez wykonawcę usługi dostarczania ciepła do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2024-02-01 16:12 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2024-01-05 14:58 Po terminie składania ofert
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2023-11-23 11:52 Po terminie składania ofert
świadczenie usług pielęgniarskich w mieszkaniu wspomaganym wspieranym w ramach projektu Cztery kąty na trzeci wiek 2023-11-17 10:51 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2023-09-22 10:27 Po terminie składania ofert
Świadczenie przez wykonawcę dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu przy ul. Józefa Romana 11/7 w Szczecinie należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2023-08-25 10:34 Po terminie składania ofert
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2022-08-12 14:38 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2021-07-02 12:37 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2021-06-08 07:59 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-11-19 11:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-10-08 14:12 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-04-07 13:47 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-01-09 15:04 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw dla samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-11-15 12:18 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecine 2018-01-15 15:19 Po terminie składania ofert
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2017-10-30 14:54 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw dla samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2017-10-03 14:38 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2017-08-10 13:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-08-17 14:33 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu chronionym dla osób w podeszłym wieku 2016-06-17 11:13 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-29 12:28 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-07 16:02 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Zachód w Szczecinie 2015-12-29 14:24 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Północ w Szczecinie 2015-12-07 09:19 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Śródmieście. 2015-12-04 15:42 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Prawobrzeże 2014-11-18 10:02 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO Śródmieście 2014-11-07 15:11 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - RO-Zachód 2014-10-21 14:48 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ 2014-10-21 13:47 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług prawnych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-06-18 09:39 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego przez wykonawcę do nieruchomości zamawiającego. 2014-03-20 13:52 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-03-12 15:29 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2014-02-28 12:42 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-02-05 15:01 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-02-03 15:14 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-23 12:31 Po terminie składania ofert
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z budynków należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-17 14:51 Po terminie składania ofert
sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-09 15:23 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-09 11:55 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-08 15:32 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-08 13:05 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-08 13:48 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-08 11:35 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-07 14:46 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na obszarze działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-07 11:59 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-06 14:31 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże w Szczecinie 2013-10-30 08:49 Po terminie składania ofert
świadczenie usług uzupełniających przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, 2013-10-29 08:56 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-09-16 15:13 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zamieszkałych w obszarze Działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże 2013-08-29 15:54 Po terminie składania ofert