Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczecin

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Świadczenie usług doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych uczestników projektu Samodzileni kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2020-12-21 15:46 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-12-17 12:42 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług wsparcia dla uczestników proejktu Samodzielni kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2020-12-01 12:33 Po terminie składania ofert
Zakup bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-11-20 14:15 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-10-29 12:43 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-10-07 13:07 Po terminie składania ofert
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-07-01 09:45 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-06-23 09:31 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem "Kreator Bezpieczeństwa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6 2020-06-19 14:49 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-06-04 09:37 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-04-28 15:12 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2020-03-27 18:24 Po terminie składania ofert
Świadczeie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych uczestników projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" 2020-02-04 10:03 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zstępczych uczestników projektu Samodzielni kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2020-01-09 17:29 Po terminie składania ofert
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-12-12 14:30 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-12-04 09:24 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-12-03 15:12 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-11-21 13:55 Po terminie składania ofert
Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej ?paliwami?, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-09-25 10:52 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych uczestników projektu Samodzielni kompleksowy system wsparcvia dziecka i rodziny w Szczecinie 2019-09-09 14:34 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych uczestników projektu Samodzielni kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2019-07-29 08:47 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług wsparcia dla uczestników proejktu Samodzielni kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2019-07-18 16:28 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych uczestników projektu Samodzielni - kompleksowy system wsprcia dzieca i rodziny w Szczecinie 2019-07-11 15:50 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-06-14 14:03 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-04-25 14:47 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2019-02-19 09:37 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zamawiającego i wskazanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin 2019-01-24 14:01 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2019-01-24 13:01 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 2019-01-03 12:33 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowanego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 2019-01-02 16:05 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług elektonicznego zabezpieczenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w sytuacji zagrożenia 2018-12-20 16:01 Po terminie składania ofert
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2018-12-11 15:10 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2018-12-06 13:12 Po terminie składania ofert
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta w Szczecinie 2018-12-05 11:13 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2018-05-23 13:01 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2018-04-25 14:05 Po terminie składania ofert
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-12-22 13:49 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-12-19 14:35 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-11-20 11:34 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-11-16 15:13 Po terminie składania ofert
Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-10-23 14:48 Po terminie składania ofert
Prace remontowo adaptacyjne w trzech połączonych lokalach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Piastów 16 w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu Kreator bezpieczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6 2017-08-30 11:02 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Kreator bezpieczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6 2017-06-28 16:44 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-05-09 13:26 Po terminie składania ofert
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, systemu operacyjnego, bazy danych oraz świadczenie usługi asysty technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-04-28 13:58 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-04-25 14:39 Po terminie składania ofert
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, systemu operacyjnego, bazy danych oraz świadczenie usługi asysty technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2017-02-28 14:56 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-12-23 15:17 Po terminie składania ofert
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-12-22 14:01 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie rozwoju osobistego dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 2016-12-07 16:15 Po terminie składania ofert
Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-12-05 13:06 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-11-30 11:31 Po terminie składania ofert
Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-11-10 15:47 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 2016-10-20 13:40 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2016-09-05 09:03 Po terminie składania ofert
Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2016-07-26 09:11 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-07-05 11:09 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-06-06 12:33 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-05-09 13:35 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-04-27 14:07 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2016-02-29 14:16 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2016-02-05 12:54 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na : Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-29 10:50 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-22 15:20 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-22 11:34 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-14 13:36 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2016-01-12 13:56 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-08 11:18 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2016-01-05 15:23 Po terminie składania ofert
Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-04 12:18 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-04 11:31 Po terminie składania ofert
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2016-01-04 10:57 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-12-31 13:00 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-12-21 13:31 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-12-18 15:05 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku 2015-12-18 14:34 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-12-04 23:43 Po terminie składania ofert
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-12-04 09:10 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-12-03 15:23 Po terminie składania ofert
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-11-19 15:58 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) - szkolenie Kucharz 2015-04-17 14:47 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-04-13 13:40 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie 2015-04-09 14:56 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach uropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 ) - szkolenie Kucharz 2015-04-07 15:27 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-04-03 09:26 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa ? wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-03-30 12:39 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę dwóch pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-03-26 10:59 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) - szkolenie Kucharz 2015-03-24 15:41 Po terminie składania ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Nowa Szansa ? wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) w zakresie części I 2015-03-19 14:52 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-03-19 11:31 Po terminie składania ofert
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie 2015-03-17 15:32 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę dwóch pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-03-16 13:14 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-03-05 18:03 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-03-03 11:49 Po terminie składania ofert
Dostawa dwóch pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-03-03 10:00 Po terminie składania ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2015-02-20 12:54 Po terminie składania ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-02-11 14:36 Po terminie składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie 2015-02-02 16:16 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie: Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy 2015-01-23 14:30 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-01-19 17:16 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-01-16 11:18 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie: ?Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy? (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 ) 2015-01-14 15:11 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-01-07 15:32 Po terminie składania ofert
Zawarcie umowy na: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2015-01-02 14:16 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-12-31 14:02 Po terminie składania ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2014-12-24 11:51 Po terminie składania ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-12-23 15:33 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty na Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 2014-12-22 14:45 Po terminie składania ofert
Zakupu bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-12-22 12:20 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie: Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 ) Numer ogłoszenia: 415940 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014 2014-12-19 14:55 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-12-12 14:08 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-12-11 15:28 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-12-04 15:37 Po terminie składania ofert
Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-11-10 13:42 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu edukacyjno- integracyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-11-10 08:14 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywan integracja w Szczecinie - wyjazd do Wrocławia 2014-10-30 14:49 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu edukacyjno- integracyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2014-10-21 17:10 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla uczestników projektu Aktywan integracja w Szczecinie - wyjazd nad morze 2014-10-17 09:15 Po terminie składania ofert
rganizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Wrocławia 2014-10-14 12:31 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie - Prawo jazdy kat. B 2014-10-09 11:27 Po terminie składania ofert
organizacja wyjazdu socjoterapeutycznego w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. - wyjazd nad morze 2014-10-07 15:11 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zajęć kompensacyjnych w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie 2014-10-03 15:07 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Prawo jazdy kat. B 2014-09-25 15:01 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) Zajęcia kompensacyjne 2014-09-18 14:22 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywan integracja w Szczecinie - wyjazd nad morze 2014-09-05 13:46 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-09-02 08:37 Po terminie składania ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty na bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-08-19 10:33 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd nad morze 2014-08-13 10:26 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej 2014-08-11 12:27 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywan integracja w Szczecinie 2014-08-08 15:52 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-08-08 13:48 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-08-06 13:46 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-08-05 13:32 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Budowę węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2014-07-31 14:54 Po terminie składania ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty w cz.I, cz. III, cz. IV, cz. V i cz. VI na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Nowa Szansa ? wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) 2014-07-29 17:27 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2014-07-29 11:20 Po terminie składania ofert
informacja o uniewaznieniu postępowania na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego do Karpacza 2014-07-29 09:58 Po terminie składania ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty w części II postępowania na na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu:Nowa Szansa ? wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) 2014-07-24 13:30 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację treningu interpersonalnego - wyjazdowego dla uczestników projekt pn. -Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) 2014-07-23 12:46 Po terminie składania ofert
Zakup bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-07-21 15:29 Po terminie składania ofert
bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-07-21 13:46 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę węzła cieplnego oraz przebudowę instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2014-07-17 13:24 Po terminie składania ofert
: Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Karpacza 2014-07-17 11:10 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty organizację treningu interpersonalnego wyjazdowego dla uczestników projekt pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-07-08 14:00 Po terminie składania ofert
Zakupu bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-07-04 10:07 Po terminie składania ofert
Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu:- Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) 2014-07-03 15:43 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- wypoczynkowego - wyjazd do Karpacza dla uczestników projektu Aktywan integracja w Szczecinie 2014-07-02 15:08 Po terminie składania ofert
Organizacja treningu interpersonalnego - wyjazdowego dla uczestników projekt pn. -Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) Numer ogłoszenia: 213346 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014 2014-06-25 15:27 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki nr postępowania 10/2014/POKL 2014-06-25 15:26 Po terminie składania ofert
Budowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2014-06-23 15:40 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty organizację treningu interpersonalnego wyjazdowego dla uczestników projekt pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-06-18 10:16 Po terminie składania ofert
informacja o wyniku postępowania na rganizację wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)? 2014-06-18 10:02 Po terminie składania ofert
informacja o wyniku postępowania na na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- rehabilitacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.)? 2014-06-18 10:00 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-06-12 12:02 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-06-09 15:27 Po terminie składania ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania na remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2014-06-09 11:33 Po terminie składania ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę węzła cieplnego oraz przebudowę instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2014-06-09 10:30 Po terminie składania ofert
: Organizacja treningu interpersonalnego - wyjazdowego dla uczestników projekt pn. Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1) 2014-06-06 09:26 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Karpacza. 2014-06-05 16:36 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - wyjazd do Krakowa. 2014-06-03 16:07 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie szkolenie : ?Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli LPG ? 2014-06-03 15:16 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2014-06-03 09:48 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie szkolenie :Szkolenie z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, 136 z uprawnieniami na TUV, grupa materiałowa 1.1 (czarna blacha) 2014-06-02 12:54 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie 2014-05-30 10:09 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie szkolenie : Glazurnik- posadzkarz 2014-05-28 15:09 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2014-05-27 18:27 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2014-05-26 15:57 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - rehabilitacyjnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2014-05-22 19:36 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno- wypoczynkowego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2014-05-15 15:45 Po terminie składania ofert
Budowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ogrzewczej i wodociągowej w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2014-05-13 13:07 Po terminie składania ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-05-12 13:07 Po terminie składania ofert
Szczecin: Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: :Szkolenie z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, 136 z uprawnieniami na TUV, grupa materiałowa 1.1 (czarna blacha) 2014-05-09 16:56 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczeciniewspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli LPG 2014-05-09 16:41 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Glazurnik- posadzkarz 2014-05-09 15:30 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie: Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy 2014-05-09 14:17 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-05-07 10:50 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-04-30 13:02 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nana Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: ?Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie: Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 ) 2014-04-24 15:34 Po terminie składania ofert
Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2014-04-24 13:53 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie- zajęcia kompensacyjne 2014-04-23 15:13 Po terminie składania ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-04-23 13:36 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu na świadczenie usług prawnych dla Miesjkiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-04-15 09:25 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-04-14 14:42 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pogrzebowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-04-10 15:12 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań w ramach projektu: ?Aktywna integracja w Szczecinie? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) ?Zajęcia kompensacyjne? 2014-04-09 14:03 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie: Warsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy 2014-04-02 14:31 Po terminie składania ofert
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-04-01 11:25 Po terminie składania ofert
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-03-27 09:36 Po terminie składania ofert
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-03-26 13:44 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-03-19 14:21 Po terminie składania ofert
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 2014-03-12 15:32 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-03-11 14:56 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-03-03 13:02 Po terminie składania ofert
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-02-25 14:32 Po terminie składania ofert
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-02-13 15:02 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-31 15:32 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-27 15:47 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-23 12:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-21 13:03 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienai na Zakup bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-21 10:42 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-21 10:14 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-17 09:35 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdowego treningu kompetencji społecznych 2014-01-13 10:32 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-10 13:45 Po terminie składania ofert
zawarcie umowy na świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem 2014-01-08 15:40 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2014-01-02 08:57 Po terminie składania ofert
Szczecin: bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95 , oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-31 14:17 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-30 14:43 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-24 22:16 Po terminie składania ofert
świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, 2013-12-24 14:10 Po terminie składania ofert
organizacja wyjazdowego treningu kompetencji społecznych z elementami socjoterapii dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2013-12-24 12:48 Po terminie składania ofert
informacjia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-24 12:14 Po terminie składania ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania na Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-24 11:30 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-23 09:57 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie ułsug koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna integracja w Szczecinie 2013-12-23 08:48 Po terminie składania ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzezcz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-18 14:21 Po terminie składania ofert
informacji o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację układu centralnego ogrzewania w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2013-12-18 13:57 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówiewnia na Częściowa wymiana okien w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie 2013-12-17 12:44 Po terminie składania ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty na bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95 , oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-17 08:55 Po terminie składania ofert
Zakup bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-16 13:54 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-13 15:29 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-09 14:58 Po terminie składania ofert
wybór oferty w oostępowaniu na organizację wyzjdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla uczestników projektu Aktywna integracja w Szczecinie 2013-12-06 16:31 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2013-12-06 08:34 Po terminie składania ofert
Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego, gazu płynnego LPG i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95, zwanych dalej paliwami, na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-12-04 14:36 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-28 15:44 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na częściową wymianę okien w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie 2013-11-27 14:12 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - wypoczynkowego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2013-11-25 20:59 Po terminie składania ofert
organizacja wyjazdowego treningu kompetencji społecznych z elementami socjoterapii dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2013-11-25 20:14 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego 2013-11-25 19:00 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację wyjazdu socjoterapeutyczno- edukacyjnego 2013-11-19 18:08 Po terminie składania ofert
Częściowa wymiana okien w budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie 2013-11-10 20:28 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2013-11-08 20:25 Po terminie składania ofert
in formacja o wyborze oferty na organizację zadań szkoleniowych Rozbieracz, wykrawacz mięsa 2013-11-08 09:41 Po terminie składania ofert
Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu Aktywna Integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) 2013-11-05 13:47 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95, oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-11-05 07:44 Po terminie składania ofert
informacje o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych "Florysta 2013-10-31 16:11 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nabezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95 , oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-10-31 15:25 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli LPG 2013-10-29 15:15 Po terminie składania ofert
zawarcie umowy na organizację zadań szkoleniowych 2013-10-28 13:49 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych - Rozbieracz, wykrawacz mięsa 2013-10-25 19:58 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych Prawo jazdy kat. B 2013-10-25 16:41 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont dachu budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie 2013-10-24 12:30 Po terminie składania ofert
informacja o unieważnieniu postępowania na organizację zadań szkoleniowych "Rozbieracz, wykrawacz mięsa" 2013-10-24 12:29 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych "Budowa, eksploatacja i dozór sieci oraz elektroenergrtycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi" 2013-10-24 12:27 Po terminie składania ofert
bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb - 95 , oleju napędowego oraz gazu płynnego LPG na stacjach benzynowych wykonawcy przez samochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-10-23 15:19 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-10-21 15:18 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-10-16 13:37 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont dachu budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie 2013-10-14 15:33 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Florysta 2013-10-11 15:17 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Nowoczesny sprzedawca 2013-10-11 11:38 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli LPG 2013-10-11 10:47 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) - szkolenie: Prawo jazdy kat. B 2013-10-10 21:51 Po terminie składania ofert
Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) szkolenie: Rozbieracz wykrawacz mięsa 2013-10-09 17:58 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1.) szkolenie: Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi 2013-10-09 17:02 Po terminie składania ofert
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 2013-10-01 14:44 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych - zajęcia kompensacyjne 2013-09-27 12:56 Po terminie składania ofert
Remont dachu budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie 2013-09-24 17:26 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty na organizację szkoleniowych "Opiekunka osób starszych z podstawami języka niemieckiego" 2013-09-24 16:12 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych : szkolenie : Budowa, ekspolatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi 2013-09-18 11:39 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Modernizację układu centralnego ogrzewania w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2013-09-17 09:13 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty na organizację zadań szkoleniowych "Manicure i pedicure medyczny i kosmetyczny " 2013-09-16 15:55 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-09-13 15:29 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty na część I postępowaniuna 341-12-KIS-13 na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie 2013-09-06 10:47 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenie Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 2013-09-05 12:57 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty na część II postępowaniuna 341-12-KIS-13 na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie 2013-09-04 08:58 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty na organizację zadań szkolenioych - szkolenie Glazurnik- posadzkarz 2013-09-04 08:45 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych - budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi 2013-09-03 10:51 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty w postępowaniu na modernizację układu centralnego ogrzewania w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2013-08-29 15:10 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty na organizację zadań szkoleniowych fryzjer z egzaminem czeladniczym 2013-08-29 14:06 Po terminie składania ofert
informacja o wyborze oferty na organizację zadań szkoleniowych malarz - tynkarz 2013-08-29 14:04 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych - szkolenie Opiekunka osób starszych z językiem niemieckim 2013-08-27 15:41 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Nowa Szansa ? wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie ?Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 2013-08-27 15:30 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzielenia zamówienia na Organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego część I zamówienia 341-9/KIS/13 2013-08-26 12:33 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społe 2013-08-21 11:43 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na II część postępowania nr 341-10-KIS-13 na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-08-20 10:55 Po terminie składania ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania W zakresie części I zamówienia w postępowaniu na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu: Nowa Szansa ? wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-08-19 15:09 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie - szkolenie Manikiur i pedikiur medyczny i kosmetyczny 2013-08-16 19:45 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie - szkolenie Malarz - tynkarz 2013-08-16 11:02 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych - szkolenie Glazurnik - posadzkarz 2013-08-16 10:32 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze oferty na część II postępowaniuna 341-10-KIS-13 na organizację zadań szkoleniowych w ramach projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie 2013-08-14 09:46 Po terminie składania ofert
Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EupropejskiegoFunduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 - szkolenie : Fryzjer z egzaminem czeladniczym 2013-08-13 08:55 Po terminie składania ofert
organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramacch Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenie Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 2013-08-12 16:36 Po terminie składania ofert
Informacja o unieważnieniu II części postępowania na organizację zadań szkoleniowych 2013-08-12 15:51 Po terminie składania ofert
Modernizacja układu centralnego ogrzewania w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie 2013-07-23 16:30 Po terminie składania ofert
Organizacja treningu interpersonalnego - wyjazdowego dla uczestników projekt pn. Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 2013-06-28 18:03 Po terminie składania ofert